โครงการประชาสัมพันธ์บูรณาการ  / บทความ /แรงงานต่างด้าว 
จังหวัดพะเยาเปิดศูนย์รับแจ้งการทานของคนต่างด้าว ตามประกาศของกระทรวงแรงงานตามมาตรการชั่วคราว เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา โดยเปิดรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560  (26 ก.ค. 2560)
นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา ได้มีประกาศจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดพะเยา ตามประกาศของกระทรวงแรงงานตามมาตรการชั่วคราว เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหา...
 อ่านรายละเอียด
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  (26 ก.ค. 2560)
หลังจากที่จังหวัดลำพูนได้เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ภายในศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน โดยรับแจ้งลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ทำงาน ...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดลำพูนเชิญชวนนายจ้าง และผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวที่ทำงาน แล้วไม่มีเอกสารแสดงตนมาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ภายใน วันที่ 7 สิงหาคม นี้  (26 ก.ค. 2560)
จังหวัดลำพูนจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ระหว่าง 24 ก.ค. – 7 ส.ค. 2560 ซึ่งนายจ้างและผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูนสามารถมายื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวได้โดยไม่เว้นวันหย...
 อ่านรายละเอียด
จ.สระบุรีเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวทั้งวันมีผู้มาแจ้งแล้วประมาณกว่า 300 คน  (24 ก.ค. 2560)  เอกสารแนบ 1 รายการ )
บริเวณสำนักงานจัดหางาน จ.สระบุรี ตลอดทั้งวัน นายจ้างต่างทยอยเดินทางมาลงทะเบียนการขอจ้างแรงงานกันอย่างต่อเนื่องประมาณ 300 คน หลังจากกระทรวงแรงงานเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวก...
 อ่านรายละเอียด
ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติที่ไม่มีเอกสารแสดงตน กว่า 3,000 คน  (24 ก.ค. 2560)  เอกสารแนบ 1 รายการ )
วันนี้(24 ก.ค.60)นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ณ อาคารหลังหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคร...
 อ่านรายละเอียด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  (28 มิ.ย. 2560)  เอกสารแนบ 1 รายการ )
วันนี้(28 มิ..ย.60)เวลา 09.00 น. นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมกนก...
 อ่านรายละเอียด
สหกรณ์จังหวัดกระบี่จัดโครงการสหกรณ์ไทยร่วมใจรักษ์น้าเพื่อพ่อของแผ่นดิน  (23 มิ.ย. 2560)  เอกสารแนบ 1 รายการ )
สหกรณ์จังหวัดกระบี่จัดโครงการสหกรณ์ไทยร่วมใจรักษ์น้าเพื่อพ่อของแผ่นดิน วันนี้ 23 มิถุนายน 2560 นายกิตติ พนายวิรัตน์ชูเดชาประธานสหกรณ์นิคมปากน้ำจำกัดงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเ...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดเลยประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  (23 พ.ค. 2560)  เอกสารแนบ 1 รายการ )
ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเลย รับทราบผลการสัมภาษณ์...
 อ่านรายละเอียด
สกู๊ปแรงงานต่างด้าว  (23 พ.ค. 2560)  เอกสารแนบ 1 รายการ )
นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่างในกิจการประมงทะเลและต่อเนื่องจากประมงทะเล ทำให้มีการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัม...
 อ่านรายละเอียด
จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการป้องกันค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว  (23 พ.ค. 2560)  เอกสารแนบ 1 รายการ )
วันนี้(23 พ.ค.60) นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุมเรือนน้ำเย็นรีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงคราม...
 อ่านรายละเอียด
  Go To Top1-10 Of 188  >>