โครงการประชาสัมพันธ์บูรณาการ  / บทความ /แรงงานต่างด้าว 
จังหวัดเลยประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  (23 พ.ค. 2560)
ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเลย รับทราบผลการสัมภาษณ์...
 อ่านรายละเอียด
สกู๊ปแรงงานต่างด้าว  (23 พ.ค. 2560)
นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่างในกิจการประมงทะเลและต่อเนื่องจากประมงทะเล ทำให้มีการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัม...
 อ่านรายละเอียด
จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการป้องกันค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว  (23 พ.ค. 2560)
วันนี้(23 พ.ค.60) นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุมเรือนน้ำเย็นรีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงคราม...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  (19 พ.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและ...
 อ่านรายละเอียด
สถานประกอบการใน จ.มหาสารคาม จ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย รับผิดชอบต่อสังคม  (20 เม.ย. 2560)  เอกสารแนบ 4 รายการ )
แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา นั่งล้อมวงรับประทานอาหารและสนทนากันอย่างผ่อนคลาย ภายในห้องพักของโรงงานผลิตแหอวน ในเขตตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตป...
 อ่านรายละเอียด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะลงพื้นที่ตรวจตลาดปลาแม่กลองยืนยันเป็นตลาดปลอดการใช้แรงงานผิดกฎหมายตอนการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์และปลอดการใช้ฟอร์มาลีน  (19 เม.ย. 2560)  เอกสารแนบ 4 รายการ )
วันนี้(19 เม.ย.60) เมื่อเวลา 02.30 น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมพลตำรวจตรีอาทิชา เปาว์อินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม นางอัธยา อ่ำหนองโพ ...
 อ่านรายละเอียด
จัดหางานจัดโครงการประชุมนายจ้างสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดระบบแรงงานต่างด้าวการและจัด Zoning ที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว  (06 เม.ย. 2560)  เอกสารแนบ 4 รายการ )
เมื่อบ่ายวันที่5 เม.ย.60 ที่กนกรัตน์รีสอร์ อำเภอเมือง นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดระบบแรงงานต่างด้าว...
 อ่านรายละเอียด
จัดหางานจังหวัดพะเยา เผยแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ถือบัตรสีชมพู ได้รับการผ่อนผัน ให้กลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 5 – 30 เมษายน 2560 โดยไม่มีค่าธรรมเนียม และต้องเดินทางกลับมาตามระยะเวลาที่กำหนด  (04 เม.ย. 2560)  เอกสารแนบ 4 รายการ )
นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดพะเยา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีส...
 อ่านรายละเอียด
พมจ.เตือนผู้แสดงความสามารถโดยการเรียกรับเงินยื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง  (29 มี.ค. 2560)  เอกสารแนบ 4 รายการ )
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เตือนผู้แสดงความสามารถโดยการขอรับเงินหรือทรัพย์สินตอบแทน ให้ยื่นขอจดทะเบียนให้ถูกต้อง ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายควบคุมการขอทาน นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสัง...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดเลยประชุมนายจ้างและผู้ประกอบกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าว  (27 มี.ค. 2560)  เอกสารแนบ 4 รายการ )
จัดหางานจังหวัดเลยจัดประชุมนายจ้างและผู้ประกอบกิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าว เพื่อกำชับการจ้างแรงงาน ป้องกันปัญหาการกระทำผิดกฎหมายที่มีโทษรุนแรง ทั้งจำและปรับในอัตราสูง เช้าวันนี้ (27 มีค 60) ที่ห้อ...
 อ่านรายละเอียด
  Go To Top1-10 Of 181  >>