โครงการประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์  / บทความ / เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์/พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จังหวัดลำพูน มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจการเป็นพลเมืองที่ดี ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (25 พ.ค. 2560)
เช้าวันนี้ ( 24 พฤษภาคม 2560 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการเป็นพลเมือง ภายใต้ระบอบประชาธิปไ...
 อ่านรายละเอียด
ข้าราชการ ,ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแค่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  (25 พ.ค. 2560)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน จังหวัดลำพูนประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมง...
 อ่านรายละเอียด
ผู้ว่าฯยะลา แถลงข่าวกิจกรรม รวมจิตรวมใจภักดิ์ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์  (24 พ.ค. 2560)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สนามหน้าอาคารสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา ศาลากลาง จ.ยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรมรวมใจภักดิ์ ชาวยะลาร่...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดปัตตานี จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ  (24 พ.ค. 2560)
23 พฤษภาคม 2560 ที่วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญ...
 อ่านรายละเอียด
ผู้ว่าฯ สมุทรสงครามแถลงข่าวเชิญชวนปลูกดาวเรือง 50,000 ดอกพร้อมนำประดับตกแต่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  (24 พ.ค. 2560)
วันนี้ (18 พ.ค.60) นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม แถลงข่าวเชิญชวน ส่วนราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน และบ้านเรือนประชาชน ร่วมกันปลูก ...
 อ่านรายละเอียด
ประจวบ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  (24 พ.ค. 2560)  เอกสารแนบ 1 รายการ )
เวลา 18.00น. วันที่ 23 พ.ค.2560 ที่พระอุโบสถ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดยะลา จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ  (23 พ.ค. 2560)  เอกสารแนบ 1 รายการ )
เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรม...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดปัตตานี จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  (23 พ.ค. 2560)  เอกสารแนบ 1 รายการ )
22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จัง...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดเลยออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ พื้นที่อำเภอผาขาว  (17 พ.ค. 2560)  เอกสารแนบ 1 รายการ )
จังหวัดเลยจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน นำหน่วยราชการออกให้บริการและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อำเภอผาขาว เช้าวันนี้ (17 พ.ค.60) นายคุมพล...
 อ่านรายละเอียด
สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดพะเยา เตรียมมอบโล่ให้ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 4 ราย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ  (15 พ.ค. 2560)  เอกสารแนบ 1 รายการ )
นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาได้รับการประสานงานจากสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดพะเยา ว่า ...
 อ่านรายละเอียด
  Go To Top1-10 Of 1936  >>