กิจกรรมทั่วไทย  / รูปภาพ /ข่าวประชาสัมพันธ์ 
เปิดสะพานเดชาติวงศ์ ขยายผิวจราจร แก้ปัญหาถาวร พร้อมเปิดใช้ทางเลี่ยงเมือง ขึ้นเหนือ Photo album   (04 ธ.ค. 2558)
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๙ นาฬิกา นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการเปิดสะพานเดชาติวงศ์ ร่วมกับ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ ๓๑ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวห...
 อ่านรายละเอียด
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Photo album   (04 ธ.ค. 2558)
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์และนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายอภิสรรค์ สง่าศรี นาย...
 อ่านรายละเอียด
Big Cleaning Day นครสวรรค์เมืองสะอาด ปราศจากขยะ Photo album   (04 ธ.ค. 2558)
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning Day นครสวรรค์เมืองสะอาด ปราศจากขยะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...
 อ่านรายละเอียด
ผู้ว่า ฯ เปิด ศูนย์สื่อมวลชน(Press Center)การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔ "นครสวรรค์เกมส์" Photo album   (11 ธ.ค. 2558)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายธนคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด ศูนย์สื่อมวลชน(Press Center)การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔ "นครสวรรค์เกมส์" ณ ห้องรับรอง...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดสิงห์บุรี เปิดงาน ลำแม่ลา...มนต์เสน่ห์วิถีไทย ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด Photo album   (17 มี.ค. 2559)
วันนี้ (4 มีนาคม 2559) เวลา 18.00 น. นายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานเปิดงาน ลำแม่ลา...มนต์เสน่ห์วิถีไทย ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด โดย ...
 อ่านรายละเอียด
ฝ่ายมอบรางวัลและของที่ระลึกพร้อมสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 Photo album   (11 ธ.ค. 2558)
น้องๆ สาวงาม นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่จะเชิญเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "นครสวรรค์เกมส์" ฝ่ายมอบรางวัลและของที่ระลึก กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1...
 อ่านรายละเอียด
  Go To Top1-7 Of 7