กิจกรรมทั่วไทย  / วีดีโอ /ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มข เร่งช่วยผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Video   (26 เม.ย. 2560)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักวิชาการสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1 – 3 ของผู้ประกอบการจังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ เน้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย
 อ่านรายละเอียด
มข เร่งช่วยผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Video   (26 เม.ย. 2560)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักวิชาการสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1 – 3 ของผู้ประกอบการจังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ เน้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย
 อ่านรายละเอียด
  Go To Top1-3 Of 3