กิจกรรมทั่วไทย  / เว็บไซต์ /ข่าวเหตุการณ์ / สถานการณ์ 
จังหวัดลำพูน ทอดผ้าป่าขยะสมทบทุนจัดซื้อถังทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ลดปัญหาขยะเปียก  (25 พ.ค. 2560)
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ชาวอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ร่วมกันประกอบพิธี ทอดผ้าป่าขยะสมทบทุนจัดซื้อ ถังทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ลดปัญหาขยะเปียก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดลำพูน ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  (25 พ.ค. 2560)
จังหวัดลำพูน ประชุมความพร้อม ครั้งที่ 3 เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE บ่ายวันนี้ ( 24 ...
 อ่านรายละเอียด
กลุ่มจิตอาสา ชาวจังหวัดลำพูนร่วมฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันท์พระราชทาน  (25 พ.ค. 2560)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันท์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช จัดระหว่างวันที่ 24 ...
 อ่านรายละเอียด
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ติดตามผลการดำเนินงาน สอดส่องโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน  (25 พ.ค. 2560)
บ่ายวันนี้ ( 24 พฤษภาคม 2560 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดล...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดลำพูน มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจการเป็นพลเมืองที่ดี ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (25 พ.ค. 2560)
เช้าวันนี้ ( 24 พฤษภาคม 2560 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการเป็นพลเมือง ภายใต้ระบอบประชาธิปไ...
 อ่านรายละเอียด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง  (25 พ.ค. 2560)
เช้าวันนี้ (24 พฤษภาคม 2560 ) ที่ ร้านครัวคุณกุ้ง ม.6 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีมีข้อร้องเรียนใ...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดลำพูน มุ่งป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยเชิญชวนให้ผู้เลี้ยงสุนัขและแมวนำสัตว์ไปรับวัคซีนตามกำหนด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังป้องกันอย่างต่อเนื่อง  (25 พ.ค. 2560)
เช้าวันนี้ ( 24 พฤษภาคม 2560 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ...
 อ่านรายละเอียด
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  (25 พ.ค. 2560)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการเผยแพร่ขยายอาวุธที่ม...
 อ่านรายละเอียด
ข้าราชการ ,ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแค่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  (25 พ.ค. 2560)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน จังหวัดลำพูนประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมง...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดลำพูน จัดกำลังผสมร่วมระหว่าง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เฝ้าตรวจสถานที่สำคัญๆ เพื่อป้องกันอาชญากรรมและเหตุร้ายต่างๆ  (25 พ.ค. 2560)
เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรม และการก่อเหตุร้ายต่างๆ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จึงได้จัดกำลังฝ่ายปกครอง ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และทหาร กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาควา...
 อ่านรายละเอียด
  Go To Top1-10 Of 1549  >>