กิจกรรมทั่วไทย  / เว็บไซต์ /ข่าวเหตุการณ์ / สถานการณ์ 
ชาวอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นอำเภอปลอดขยะเปียกอำเภอแรกของประเทศ  (24 ก.ค. 2560)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ที่บ้านห้วยยาบ หมู่ 2 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ชาวอำเภอบ้านธิ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นอำเภอที่ปลอดขยะเปียกอำเภอแรกของจังหวัดลำพูนและเป็นอำเภอแรกของประเทศที่...
 อ่านรายละเอียด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนเที่ยวงาน "ไทยแลนด์ 4.0 OTOP ลำพูน สู่นวัตกรรม"  (24 ก.ค. 2560)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชน เที่ยวชม เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน ในงาน "ไทยแลนด์ 4.0 OTOP ลำพูน สู่นวัตกรรม"ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2560 ณ แจ่มฟ้...
 อ่านรายละเอียด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการครบรอบ 3 ปี เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานห้วง 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง  (24 ก.ค. 2560)
นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นศูนย์กลางการรับเรื่องราวร้องเรียน ร...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2560 อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี  (24 ก.ค. 2560)
บ่ายวันนี้ (21 กรกฎาคม 2560) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ปี 2...
 อ่านรายละเอียด
สรรพากรพื้นที่ลำพูน แจงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) และภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)  (24 ก.ค. 2560)
นางสาวสิมาลัย สังข์นุช สรรพากรพื้นที่ลำพูน เปิกเผยว่า ขณะนี้ ถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรม...
 อ่านรายละเอียด
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามให้ความช่วยเหลือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกหญ้าแพงโกล่า  (24 ก.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมรับทราบข้อเท็จจริง กรณี กลุ่มวิสากิจชุมชนผู้ปลูกหญ้าแพงโกล่า อ.บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ถูกตัดโควตารับซื้อหญ้าแพงโกล่า ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ เพื่อหาแนวทางให...
 อ่านรายละเอียด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งพยากรณ์อากาศช่วง 18-24 ก.ค.นี้ ยังมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และขอให้ประชาชนเตรียมภาชนะเก็บกักน้ำไว้ใช้  (24 ก.ค. 2560)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งการคาดการณ์พยากรณ์อากาศจังหวัดลำพูน จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ว่า ในช่วงนี้ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ ยังมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที...
 อ่านรายละเอียด
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ต้องใส่ใจกฎจราจร วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  (24 ก.ค. 2560)
นางปาณิสร ศศิธร ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัย ต้องใส่ใจกฎจราจร โดยกำหนดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถทั่วไทย รวมทั้งต่อภาษีรถตา...
 อ่านรายละเอียด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน แจ้งการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพิ่มหลักประกันชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิต  (24 ก.ค. 2560)
นางสาวไพลิน จินดามณีพร ประกันสังคมจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบด้วยการจัดสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเส...
 อ่านรายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)  (24 ก.ค. 2560)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ใ...
 อ่านรายละเอียด
  Go To Top1-10 Of 1745  >>