กิจกรรมทั่วไทย  / เว็บไซต์ /ข่าวเหตุการณ์ / สถานการณ์ 
เกษตรกร อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำเสนอผลผลิตของตน หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ 9101  (22 ก.ย. 2560)
เกษตรกรในอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนที่ได้เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินโครงการ และนำเสนอผลผลิต เพ...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดลำพูน จัดงานฉลองเปรียญธรรมและปริญญาบัตร ให้แก่พระภิกษุและสามเณร จำนวน 180 รูป  (22 ก.ย. 2560)
บ่ายวันนี้ (21 กันยายน 2560) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน คณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน สมาคม สโมสร ชมรม ในจังหวัดลำพูนร่วมกันจัดงานฉลองเปรียญธรรมและปริญญาบัตร ให้แ...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดลำพูนส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Welfare Card) ปี 2560 ให้กับประชาชนวันนี้เป็นวันแรก  (22 ก.ย. 2560)
เช้าวันนี้ (21 กันยายน 2560 ) ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการฯ ชี้แจงแนวทางการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค  (21 ก.ย. 2560)
จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดงานละติดตามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันนี้ ( 20 ก.ย. ...
 อ่านรายละเอียด
ชาวจังหวัดลำพูนร่วมทำความดี รักษาสิ่งแวดล้อมตาม โครงการจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "  (21 ก.ย. 2560)
ประชาชน เยาวชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกันทำความดีรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการขุดลอกคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ที่ลำคลองแม่แกบก้อง ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน และ ทำความสะอาด ฝายแม่แนต หมู่ 2 ต. แม่ตืน อ. ลี้ เพื...
 อ่านรายละเอียด
สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน และสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนเรียกร้องให้รัฐบาลเพิกถอนทะเบียนสารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (21 ก.ย. 2560)
กลุ่มสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูนร่วมกับ สมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน ยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลเพิกถอนใบอนุญาตสารเคมีอันตรายจังหวัดลำพูน และรณรงค์ให้เกษตรกร มุ่งทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี วันนี...
 อ่านรายละเอียด
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก หอม แดง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนถึงรัฐบาลขอให้ระงับการนำเข้าหอมแดงจากประเทศต่างเทศ  (21 ก.ย. 2560)
วันนี้ ( 19 กันยายน 2560 ) ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน , นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์ จังหวัดลำพูน , พันเอกโรมรั...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดลำพูนเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ  (21 ก.ย. 2560)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนจัดพิธีปิดโครงการและมอบใบประกาศให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 เพื่อให้จังหวัดลำพูนมีบุคลากรที่มีความพร้อ...
 อ่านรายละเอียด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือน สิงหาคม 2560  (21 ก.ย. 2560)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือน สิงหาคม 2560 พายุเฮอริเคนฮาวีย์ถล่มชายฝั่งเท็กซัสและหลุยเซียน่า ของสหรัฐฯ ทำให้กำลังการผลิตลดลง 1...
 อ่านรายละเอียด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนตกบางพื้นที่  (21 ก.ย. 2560)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนตกบางพื้นที่ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งพยากรณ์อากาศจากสำนักงานเกษตรและสหกร...
 อ่านรายละเอียด
  Go To Top1-10 Of 1964  >>