กิจกรรมทั่วไทย  / เว็บไซต์ /ข่าวเหตุการณ์ / สถานการณ์ 
จังหวัดลำพูน ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน หารือแนวทางส่งเสริมความปลอดภัยแก่พนักงาน ในด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  (13 ธ.ค. 2560)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน จัดการประชุมหารือแนวทางส่งเสริมความปลอดภัยแก่พนักงาน ในด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมุ่งให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานทุกประเภท พร้อมทั้...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดลำพูนจัดประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 1-17 ธันวาคม 2560  (13 ธ.ค. 2560)
วันนี้ ( 12 ธันวาคม 2560 ) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเ...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดลำพูน เชิญชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม  (13 ธ.ค. 2560)
จังหวัดลำพูน เชิญชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เรียนรู้ชนเผ่ากระเหรี่ยง บริโภคอาหารมังสวิรัติ นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหว...
 อ่านรายละเอียด
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เชิญชวนผู้ประกอบการที่ประสงค์เงินทุน เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ สามารถยื่นขอขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ  (13 ธ.ค. 2560)
นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เห็นชอบการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเ...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ออกหน่วยบริการทำหมันและฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยงในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง  (13 ธ.ค. 2560)
จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ออกหน่วยให้บริการทำหมันสัตว์และฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร....
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5  (13 ธ.ค. 2560)
นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5...
 อ่านรายละเอียด
ผลการประกวดนางสาวลำพูน ในงานพระนางจามเทวี และ งานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560  (12 ธ.ค. 2560)
การประกวดนางสาวลำพูนในงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560ปรากฏว่า ผู้เข้าประกวดหมายเลข 35 น.ส.ภัสสร บุษดี ( น้องแพน ) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ คว้าตำแหน่งนางสา...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดลำพูน จัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ แรกของเดือน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ อ.เมืองลำพูน  (12 ธ.ค. 2560)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนได้จัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ โอทอป ของจังหวัดลำพูนและผู้จำหน่ายอาหารพร้อมทานร่วมนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายที่ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เพื่...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดลำพูนร่วมกับภาคเอกชน ร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะในตลาดเทศบาลเมืองลำพูนตามนโยบาย ลำพูนจังหวัดสะอาด ประเทศไทยไร้ขยะ  (12 ธ.ค. 2560)
จังหวัดลำพูนร่วมกับบริษัทเทสโก้ โลตัสมอบถังขยะและเชิญชวนพ่อค้า – แม่ค้า คัดแยกขยะ เพื่อรักษาความสะอาด สุขอนามัย ให้แก่ตลาดสดหนองดอก เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อสร้างความร่วมมือในแบบประชารัฐ ให้สอดคล้อง...
 อ่านรายละเอียด
ทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต "  (12 ธ.ค. 2560)
ป.ป.ช.ลำพูน จัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ในแนวคิดคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และจะปฏิบัติตนเป็นพลเมือง...
 อ่านรายละเอียด
  Go To Top1-10 Of 2243  >>