กิจกรรมทั่วไทย  / เว็บไซต์ /ข่าวประชาสัมพันธ์ 
หนองคาย สำนักงานคลังจังหวัดขับเคลื่อนนโยบาย National e-Payment  (25 พ.ค. 2560)
หนองคาย สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย National e-Payment จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของจังหวัดหนองคาย ให้ได้มาตร...
 อ่านรายละเอียด
หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในโครงการผู้ว่าพาไปยาม  (25 พ.ค. 2560)
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในโครงการผู้ว่าพาไปยาม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การเกษตรในภาพรวมของจังหวัด เป็นการสร้างการรับรู้สื่อสารนโยบายสำคัญของกระทรวงฯไปสู่ทุ...
 อ่านรายละเอียด
  Go To Top1-10 Of 32063  >>