ประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด  / วีดีโอ /ยุทธศาสตร์จังหวัด 
แนวทางตามแผนพัฒนาเมืองชัยภูมิ12ปี 2556-2567 Video
จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงที่นายพรศักดิ์ เจียรณัย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้วางแผนพัฒนาเมืองในระยะ12ปี เพื่อเป็นทางทางพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ
 อ่านรายละเอียด
  Go To Top1-1 Of 1