กิจกรรมทั่วไทย  / เว็บไซต์ /ข่าวประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดปัตตานี จัดแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อายุไม่เกิน 18 ปี กระทรวงศึกษาธิการ "MOE CUP"  (17 ธ.ค. 2560)
ที่สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี นายพงษ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อายุไม่เกิน 18 ปี กระทรวงศึกษาธิการ "MOE...
 อ่านรายละเอียด
มูลนิธิ สมาคม ชมรม และองค์กรต่างๆ ด้านพระพุทธศาสนาในจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด จาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 13 ที่จังหวัดปัตตานี  (17 ธ.ค. 2560)
วันที่16 ธันวาคม 2560 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี ได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตร และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ จาก 323 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตาน...
 อ่านรายละเอียด
จ.มหาสารคาม KICK-OFF อบรมสร้างอาชีพ ผู้มีรายได้น้อย เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสร้างความมั่นคงในชีวิต  (16 ธ.ค. 2560)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม KICK-OFF จัดอบรมเสริมสร้างอาชีพให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ลดรายจ่าย ให้มีความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน
 อ่านรายละเอียด
จ.มหาสารคาม อบรมอาชีพเพิ่มรายได้แก่สมาชิก ศูนย์ศิลปาชีพฯ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (16 ธ.ค. 2560)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม จัดฝึกอบรมทอผ้าไหมมัดหมี่ให้กับสมาชิก ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านโคกก่อง อำเภอนาเชือก ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเพิ่มทักษะ สร้างอาชีพ เสริมรายได้แก่สมาชิ...
 อ่านรายละเอียด
  Go To Top1-10 Of 37771  >>