กิจกรรมทั่วไทย  / เว็บไซต์ /ข่าวประชาสัมพันธ์ 
บึงกาฬ ทกจ.บึงกาฬ ดึง 5 ชุมชนโดดเด่นเป็นเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวชุมชน  (16 ม.ค. 2561)
จังหวัดบึงกาฬ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ดึง 5 ชุมชนโดดเด่น ตั้งเป็นเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้นำวิถีชีวิต จารีตประเพณีที่มีอยู่ร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับป...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดปัตตานี จัดงานวันครู  (16 ม.ค. 2561)
วันนี้ 16 มกราคม 2561 ที่โรงแรม เซาท์ เทิร์น วิว ปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในงานวันครู โดยมีนายพงษ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ครูอาวุโส หัวหน้าส่วนร...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดนนทบุรีจัดงานวันครูรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของครูบาอาจารย์  (16 ม.ค. 2561)
จังหวัดนนทบุรีจัดงานวันครูรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของครูบาอาจารย์
 อ่านรายละเอียด
  Go To Top1-10 Of 38364  >>