กิจกรรมทั่วไทย  / เว็บไซต์ /ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ยโสธรกำหนดจัดพิธีทางศาสนา 4 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศล  (22 ต.ค. 2559)
(21 ตค.59) จังหวัดยโสธร กำหนดจัดพิธีทางศาสนา 4 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ บาไฮท้องถิ่นยโสธร และศาสนาคริสต์ โดยนางสาวเพ็ญศรี เจริญ...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมหารือและหาข้อสรุปการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติ 2 รัชกาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม  (22 ต.ค. 2559)
บ่ายวันนี้(22 ต.ค.59)นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวบางจะเกร็ง ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พร้อมนายรังสรร...
 อ่านรายละเอียด
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานรำลึก ๑๑๕ ปี สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จพระแท่นศิลาอาสน์ ๒๒ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  (22 ต.ค. 2559)
วันนี้ (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ยังเป็นประธานเปิดนิทรรศการการจัดงานรำลึก ๑๑๕ ปี สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จพระแท่นศิลาอาสน์ ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าพระวิหารหลวง พ...
 อ่านรายละเอียด
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีและ ป.ต.อ.พัน 3 ลงพื้น โครงการ "ทำดีถวายพ่อ" นำอาหาร ไปทำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะเกร็ด วัดปรมัยยิกาวาส และวัดไผ่ล้อม  (22 ต.ค. 2559)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีและ ป.ต.อ.พัน 3 ลงพื้น โครงการ "ทำดีถวายพ่อ" นำอาหาร ไปทำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะเกร็ด วัดปรมัยยิกาวาส และวัดไผ่ล้อม
 อ่านรายละเอียด
กลุ่มเครือข่ายตามรอยในหลวงและกลุ่มนานาชาติเทิดไท้องค์ราชันในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยประชาชนชาวเชียงใหม่กว่า 200 คน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชาและเพลงต้นไม้ของพ่อ  (22 ต.ค. 2559)
กลุ่มเครือข่ายตามรอยในหลวงและกลุ่มนานาชาติเทิดไท้องค์ราชันในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยประชาชนชาวเชียงใหม่กว่า 200 คน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชาและเพลงต้นไม้ของพ่อ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตร...
 อ่านรายละเอียด
ชาวยโสธร บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลถวายความไว้อาลัย  (22 ต.ค. 2559)
ชาวจังหวัดยโสธร ในหมู่บ้านชนบทหางไกล พร้อมใจบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายความไว้อาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่งกายไว้ทุกข์โดยพร้อมเพรียงกัน รวมทั...
 อ่านรายละเอียด
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559  (21 ต.ค. 2559)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อดำเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในปีงบประมาณ 2560 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 อ่านรายละเอียด
  Go To Top1-10 Of 23051  >>