กิจกรรมทั่วไทย  / เว็บไซต์ /ข่าวประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดระนองอบรมให้ความรู้เพื่อการเข้าถึงสิทธิความเสมอภาคและการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ  (28 ก.ย. 2559)
จังหวัดระนองอบรมให้ความรู้เพื่อการเข้าถึงสิทธิความเสมอภาคและการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ วันนี้ (28 ก.ย) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเรืองราษฎร์ โรงแรมทินิดีระนอง น...
 อ่านรายละเอียด
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า” ที่จังหวัดจันทบุรี  (28 ก.ย. 2559)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดกิจกรรม “ปันปลูกป่า” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ...
 อ่านรายละเอียด
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2560  (28 ก.ย. 2559)
นายดนัย ชนกล้าหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนว...
 อ่านรายละเอียด
ทหาร และ ประชาชน ในเขตตำบลป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง และ เหตุอุทกภัย  (28 ก.ย. 2559)
ทหารร่วมกับประชาชนช่วยกัน กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ของฝายมหาโชค ในลำน้ำแม่สาร ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อให้การระบายน้ำ ในช่วงฝนตกหนัก มีประสิทธิภาพมากขึ้น ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง ...
 อ่านรายละเอียด
จังหวัดลำพูน เตรียมประกอบพิธีเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ประจำปี 2559  (28 ก.ย. 2559)
จังหวัดลำพูน เตรียมประกอบพิธีเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีเนื่องในวันคล้าย วันประสูติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปฐมกษัตรีย์แห่งเมืองหริภุญชัย ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำ...
 อ่านรายละเอียด
  Go To Top1-10 Of 22109  >>