โครงการประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์  บทความ  ค่านิยม 12 ประการGoogle+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ในหลวงแห่งความพอเพียง

Default Image

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นต้นแบบด้านความพอเพียง ให้พสกนิกรชาวไทยได้น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งได้พระราชทานพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท เกี่ยวกับความพอเพียงไว้มากมาย ในการพัฒนาจิตใจและเตือนสติพสกนิกร รวมทั้งให้เห็นความสำคัญของความพอเพียง เพื่อฝึกประพฤติปฏิบัติจนเป็นนิสัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างของความพอเพียงอย่างแท้จริง ทั้งด้านการทรงงาน และพระราชจริยวัตร ล้วนเป็นที่ประจักษ์แก่ข้าราชบริพาร หรือบุคคลธรรมดาที่มีโอกาสถวายการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพ็ชรา เดชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจำพระองค์ ได้เล่าว่า “ไม่นานมานี้เอง มหาดเล็กห้องสรง เห็นว่ายาสีพระทนต์ของพระองค์ท่าน ใช้หมดแล้ว จึงได้นำหลอดใหม่มาเปลี่ยนให้แทน เมื่อพระองค์ทรงทราบ ก็ได้ขอให้เขานำยาสีพระทนต์หลอดเก่ามาคืน และพระองค์ท่านยังสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง ๕ วัน” คุณสมภพ หลุยลาภประเสริฐ ช่างตัดฉลองพระองค์ ได้สัมผัสถึงความเป็นต้นแบบจากฉลองพระองค์ ซึ่งล้วนสะท้อนพระราชจริยวัตรแห่งความพอเพียงโดยแท้ กล่าวคือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดผ้าเนื้อนิ่ม ไม่โปรดผ้ายับง่าย ใช้ผ้าที่ทอในประเทศไทย กรณีที่ฉลองพระองค์ชำรุดเล็ก ๆ น้อย ๆ พระองค์ท่านจะโปรดให้ชุนบ้าง เปลี่ยนยางยืดบ้าง ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ พระองค์ท่านจะไม่ตัดใหม่ บางชุดตัดมา ๘ – ๙ ปีแล้ว ส่วนใหญ่โปรดให้นำฉลองพระองค์เดิมมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ อย่างฉลองพระองค์ชุดบรรทม ที่ทรงใช้แล้ว พอนานปีเข้ายางที่บั้นพระองค์ยืด ก็พระราชทานมาให้เปลี่ยนยางใหม่ คุณอนันต์ ร่มรื่นวาณิชกิจ ช่างดูแลรถยนต์พระที่นั่ง เล่าว่า “ภายในรถยนต์พระที่นั่งเรียบง่ายมาก มีเพียงถังขยะเล็ก ๆ กับที่ทรงงานเท่านั้น ครั้งหนึ่งมีรถยนต์พระที่นั่งเพิ่งทรงใช้ในพระราชกรณียกิจมาทำ เห็นว่า พรมใต้รถมีน้ำแฉะขังอยู่และมีกลิ่นเหม็นด้วย แสดงว่า พระองค์ท่านทรงนำรถไปประกอบพระราชกรณียกิจในที่น้ำท่วม แถมน้ำยังซึมเข้าไปในรถพระที่นั่งด้วย จึงถามสารถีว่า ทำไมไม่รีบเอารถมาซ่อม ก็ได้คำตอบว่า ต้องรอให้เสร็จพระราชกรณียกิจก่อน ปกติถ้าทรงงานส่วนพระองค์ ท่านก็ใช้รถคันเล็กเพื่อประหยัดน้ำมัน และเมื่อเราสังเกตสีรถพระที่นั่ง จะเห็นว่ามีรอยสีถลอกรอบคันรถ กว่าที่ท่านจะนำมาทำสีใหม่ก็รอบคันแล้ว” คุณศรไกร แน่นศรีนิล ช่างทำรองเท้า ได้มีโอกาสถวายงานเป็นเวลาหลายสิบปี กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ซ่อมฉลองพระบาทคู่แรกว่า “ฉลองพระบาทคู่แรกเป็นรองเท้าหนังสีดำ และเท่าที่ผมสังเกตเห็นสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมาหลายสิบปี ภายในรองเท้าผุกร่อนหลุดลอกหลายแห่ง ซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะทิ้งแล้ว แต่พระองค์ท่านกลับทรงให้เจ้าหน้าที่นำมาซ่อม เพื่อใช้งานต่อ เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่า ฉลองพระบาทหนังสีดำคู่นี้ คือฉลองพระบาทคู่โปรดของพระองค์” “เรารักในหลวง” ตอนเด็ก ๆ ดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมประชาชนชาวไทยถึงรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขนาดนี้ แต่พอเติบโตขึ้นถึงได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประชาชนของพระองค์ ทรงคอยดูแลช่วยเหลือมาโดยตลอด และยังทรงสอนให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ดิฉันจึงขอให้ข้อความนี้เป็นสื่อถึงความรักและความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน นางสาวอัญชลี แป้นแก้ว นิสิตฝึกงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา ดิฉันรู้สึกภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย ดีใจที่แผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมเป็นพระประมุข พระทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุก ๆ คน พระองค์ทรงงานหนักเพื่อให้ประชาชนอันเป็นที่รักมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดิฉันเชื่อว่าบนโลกใบนี้ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่จะทรงงานหนักเท่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอีกแล้ว และดิฉันเชื่อว่าปวงชนชาวไทยทุก ๆ คนรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกับดิฉัน ประเทศไทยโชคดีที่มีพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นางสาวณัฐพร บุญสมวล นิสิตฝึกงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือแบบอย่างแห่งความพอเพียงที่แท้จริง เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

          DownLoad เอกสาร(.doc , 35.50 KB)

          DownLoad Document1(.jpg , 26.92 KB)

          DownLoad Document2(.jpg , 69.17 KB)

          DownLoad Document3(.jpg , 74.29 KB)

 นำเสนอโดย  ปิยะ เหล่าบุรินทร์
 เมื่อ  19 ธันวาคม 2558 17:04
 จำนวนผู้เข้าชม  10

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» พุทธศาสนิกชนชาวพะเยากว่า 1,000 คน ร่วมตักบาตรเทโวฯ เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา
» ผู้ว่าฯพะเยา เป็นประธานถวายเทียนพรรษาพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดรัตนวราราม อำเภอเมืองพะเยา
» รองนายกรัฐมนตรีนำพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ในคืนวันอาสาฬหบูชา
» ประจวบ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษาจัดไหว้พระ 9 วัดมหามงคล