บริหารประเด็นข้อมูลข่าว  เว็บไซต์  พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ  วาระการติดตามข่าวของหน่วยงาน กปส.Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ราษฎรจาก 3 หมู่บ้าน สนับสนุนการสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร

Default Image

ตัวแทนราษฎรจาก 3 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนให้มีการสร้างเขื่อนพร้อมรับข้อเสนอตามมติ ครม. ปี 2532

 

วันนี้(5 ก.ย.56) เวลา 15.00 น. ตัวแทนราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร จาก 3 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน  ได้แก่ บ้านโคกกระโดน บ้านใหม่ห้วยหินฝน อำเภอหนองบัวระเหว และบ้านบุ่งเวียน    อำเภอเทพสถิต ได้เข้าพบ นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นายมนต์ชัย สวัสดิวารี ชลประทานจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสนับสนุนให้มีการก่อสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร และต้องการทราบความชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งภายหลังจากที่มีการชี้แจงทำความเข้าใจแล้ว    ผู้ร่วมประชุมยอมรับตามข้อเสนอของทางราชการทั้ง 4 ข้อ คือ 1).ค่าชดเชยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ 2).จะไม่รับค่าชดเชยบ้านผีที่ทางราชการไปตรวจสอบแล้วว่ามีเจตนาฉ้อฉลปลูกสร้างแล้วมาเรียกค่าชดเชย 3).ยอมรับค่ารื้อย้ายตามหลักเกณฑ์ของกรมชลประทานกำหนดตามมติ ครม.เมื่อปี 2532 และ 4).ยอมให้กรมชลประทานเข้าไปดำเนินการก่อสร้างได้ทุกกรณีเมื่อได้รับค่าชดเชยแล้ว หากตกหล่นเปิดโอกาสให้ร้องคัดค้านหรือแจ้งพิสูนจ์สิทธิได้ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่จ่ายเงินค่าชดเชย

...................................................

เพชรรินทร์ เขียวเขว้า...ข่าว


 นำเสนอโดย  เพชรรินทร์ เขียวเขว้า
 เมื่อ  05 กันยายน 2556 18:19
 จำนวนผู้เข้าชม  1


 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดบุรีรัมย์ยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ที่ผ่านไปเจออุบัติเหตุ และเข้าช่วยเหลือปั๊มหัวใจผู้ประสบอุบัติเหตุยื้อชีวิตอย่างสุดความสามรถ จนกระทั่งมีการแชร์ภาพประทับใจขณะช่วยเหลือในโลกออนไลน์ มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมเป็นจำนวนมาก
» จังหวัดสงขลา บูรณาการร่วมกัน ออกตรวจสภาพการจ้างแรงงานไทย และต่างด้าวในเรือประมง สกัดปัญหาค้ามนุษย์