ประชาสัมพันธ์ระดับชาติ  สิ่งพิมพ์  การประชาสัมพันธ์เขตเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  • ความเข้าใจ ความรัก ความสามัคคีGoogle+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวด โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๖


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เชิญชวนให้โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดยะลา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ตามโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี๒๕๕๖ ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำหรับผู้ที่สนใจสามารกดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากเว็บไซด์ www.deqp.go.th แล้สส่งแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และผลงานมายังส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อจะได้นำไปพิจารณาตัดสินการประกวดในระดับจังหวัดต่อไป ................................. นางสาวมูรณี มูซอ นักศึกษา มรย. เขียน

 นำเสนอโดย  
 เมื่อ  
 จำนวนผู้เข้าชม  1