ประชาสัมพันธ์ระดับชาติ  สิ่งพิมพ์  การประชาสัมพันธ์เขตเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  • เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาGoogle+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
จังหวัดยะลารณรงค์ (Kick off) โครงการอำเภอใส-สะอาด


นายนฤพล แหละตี ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมรณรงค์ (Kick off) โครงการ "อำเภอใส-สะอาด" เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายชัยชนะ กฤตยนาถ จ่าจังหวัดยะลา นายเชาวลิตร ไชยฤกษ์ ป้องกันจังหวัดยะลา นายอำเภอ ข้าราชการฝ่ายปกครอง และสมาชิกอาสารักษาดินแดน ร่วมพิธี นายนฤพล แหละตี ปลัดจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการ "อำเภอใส-สะอาด" เพื่อ ต้องการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคลากรอื่น มีการพัฒนาปรับปรุง สถานที่ของส่วนราชการ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการบริการประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยมีเป้าหมายหลักคือ การสร้างความพึงพอใจให้กับประชาาชนผู้รับบริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรอื่นในหน่วยงาน ร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ตามมาตรฐานบริการอำเภอ..ยิ้ม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับ และรักษาคุณภาพการให้บริการประชาชน ให้มีมาตรฐานบริการเดียวกัน ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป .................................. นายมะซัมรี สะนิ นส.ฝึกงาน ส.ปชส.ยะลา

 นำเสนอโดย  ธัญพร น้อยเสงี่ยม
 เมื่อ  13 ธันวาคม 2555 09:29
 จำนวนผู้เข้าชม  9

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» หนุ่มใหญ่ซิ่งเก๋งเสย ทหาร รปภ.ครู ดับ ที่ อ.กรงปินัง จ.ยะลา ยอมรับหลับในเพราะมีอาการมึนเมาตกค้าง
» แนวร่วม เผายาง วางวัตถุต้องสงสัย ก่อกวนสร้างสถานการณ์
» จังหวัดยะลา มอบโล่รางวัล Best Practices แก่หน่วยงานราชการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
» อดีตพระลูกวัดเวฬุวันยะลา จมน้ำดำปริศนา จนท.กำลังเร่งตรวจสอบว่าตกน้ำเสียชีวิต หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย