ประชาสัมพันธ์ระดับชาติ  สิ่งพิมพ์  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  • สื่อสิงพิมพ์ในหลวงGoogle+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด จับมือเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ จัด “มหกรรมธุรกิจและการเงินฮาลาล สู่ประชาคมอาเซียน


ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด จับมือเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ จัด “มหกรรมธุรกิจและการเงินฮาลาล สู่ประชาคมอาเซียน ( ฮาลาลเอ็กซ์โป 2013 ) ส่งเสริมธุรกิจและการเงินฮาลาล เตรียมพร้อมการเปิดประตูสู่อาเซียน ( AEC ) วานนี้ (13 มค.55) พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีปิดของการจัดงาน “ มหกรรมธุรกิจและการเงินฮาลาล สู่ประชาคมอาเซียน 2013” หรือ 'ฮาลาลเอ็กซ์โป' ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ประธานกรรมการเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ เครือข่ายกลุ่มพลังสตรี ประชาชนทั้งจากในพื้นที่และต่างพื้นที่ เข้าร่วมงานกว่า 3 พันคน ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งนวัตกรรมใหม่ทางการเงินจากสถาบันการเงินอิสลาม และโอกาสทางธุรกิจวิถีมุสลิม ฟังปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ และเสวนานักธุรกิจมุสลิมเรื่อง "การพัฒนาธุรกิจฮาลาลสู่ประชาคมอาเซียน" ชิมอาหารมุสลิมอร่อยชายแดนใต้ สินค้า OTOP ระดับ TOP และจะดึงทีวีมุสลิมมาร่วมออกบูธ การเปิดตัวบริษัท I-Corp ( Islamic Systems Corporation) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารระบบการเงินให้กับสหกรณ์ของมุสลิมทั้งหมด ดูแลเกี่ยวกับโปรแกรมระบบการดำเนินการของสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่เครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ และ ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาและนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชน พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ปัจจุบัน การส่งเสริมบทบาทของกลุ่มพลังสตรี เป็นสิ่งสำคัญ และที่จะต้องทำควบคู่กันไปก็คือ การสร้างความรู้ด้านความเป็นธรรมให้กับสตรี ผมอยากเห็นผู้นำทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครองที่มีผู้นำเป็นสตรี เพราะเชื่อว่า ทุกคนมีศักยภาพเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะผู้หญิงจะได้เปรียบในเรื่องของความละเอียดอ่อนทางความคิด และกระบวนการจัดการในบางเรื่อง ทางด้านผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ประธานกรรมการเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ กล่าวด้วยว่า เครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ ดำเนินงานมาประมาณ 20 ปีแล้ว เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มกันตั้งเป็นเครือข่าย แล้วจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ รวบรวมสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากสมาชิกหลักร้อย ปัจจุบันเป็นเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ ที่มีสมาชิกถึง 2 แสนคน มีเงินทุนรวม 2 พันล้านบาท ซึ่งระบบของสหกรณ์ก็ได้ไปช่วยเกื้อกูลระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวมุสลิมที่มีความเชื่อตามวิถีมุสลิมในการใช้เงินทุนฮาลาล ก็จะได้ใช้โอกาสนี้นำเงินไปพัฒนาคุณภาพในการดำเนินชีวิต ที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ ซึ่งอีกไม่นานก็จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทางเครือข่ายฯ จึงได้มีการเชิญชวนสหกรณ์ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตของประเทศอาเซียน ที่มีลักษณะการดำเนินการคล้ายกัน เป็นสหกรณ์ที่ปลอดดอกเบี้ย มาร่วมกันเป็นเครือข่ายสหกรณ์อิสลามของอาเซียน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพูดคุยกัน โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้สนับสนุนให้เรามีการรวมกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์อิสลามของอาเซียนและพัฒนาขึ้นให้มากที่สุด นโยบายของ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. ต้องการที่จะใช้สหกรณ์เป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านพร้อมที่จะร่วมสนับสนุน ร่วมมือกันกับเรา พัฒนาคุณภาพชีวิต รายได้ ของประชาชน ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ประธานกรรมการเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ กล่าวทิ้งท้าย นอกจากนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังได้บรรยายพิเศษใน หัวข้อ บทบาทสตรีกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้าสู่สังคมสันติสุข โดย และหัวข้อ สตรี (มุสลิมะห์) พลังแห่งการสร้างสรรค์สังคมแห่งความดี โดย ดร.อิสมาอีล ลุดฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 13.30 น. เสวนา เรื่อง การสรรค์สร้างครอบครัวอิสลามกับแรงปะทะในสังคมยุคสมัยใหม่ โดย อาจารย์อัสสัน มาหะมะ 15.00 น. เสวนา เรื่อง ครอบครัว : นรก หรือ สวรรค์ โดย อาจารย์ฟาริด เฟ็นดี้ อาจารย์ประจำช่อง TV Muslim อีกด้วย การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ที่ดำเนินการลักษณะเดียวกันในกลุ่ม อาเซียน ได้เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสหกรณ์ ความก้าวหน้า รูปแบบการดำเนินการของแต่ละสหกรณ์ จะได้ช่วยกันพัฒนาร่วมกัน ซึ่งในอนาคตเมื่อเข้าสู่ AEC เราจะไม่แข่งขันกัน จะช่วยเหลือ ร่วมมือกันพัฒนาสหกรณ์ต่อไป และยังเป็นการได้เชื่อมต่อกับต่างประเทศด้วย พลังของสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทยจะเชื่อมต่อกับระบบสหกรณ์อิสลามในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ เพื่อที่จะเชื่อมโยงแหล่งพื้นที่ฮาลาลที่เป็นแหล่งภูมิภาค และการดำเนินการของสหกรณ์อิสลามไม่ได้ให้บริการเฉพาะประชาชนชาวมุสลิมเท่านั้น สามารถให้บริการได้ทั้งสมาชิกที่เป็นมุสลิมและสมาชิกศาสนาอื่น เพียงแค่เราดำเนินการด้วยระบบของอิสลาม คือ ไร้ดอกเบี้ย อีกด้วย ………………………………. วริษา ศิริพฤกษานุกูล สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. รายงาน

 นำเสนอโดย  ธัญพร น้อยเสงี่ยม
 เมื่อ  14 มกราคม 2556 15:16
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ระเบิดทางเข้าวัดเนรัญชราวาส ที่บันนังสตา เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ็บ 1 นาย ขณะที่อีกลูกเจ้าหน้าที่เก็บกู้ได้ทัน
» ผู้ว่าฯยะลา เปิดการประชุมบูรณาการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในพื้นที่นำร่องใหม่ และพื้นที่เดิม ตามโครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน ประจำปี 2556
» เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับฟังสถานการณ์
» ชาวชวาวงศ์ ส่งนก 1,039 นก เข้าแข่งมหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียนครั้งที่ 27 อย่างยิ่งใหญ่ ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลา ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยเข้ม