Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายวินชัย อุยางกูร) เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ตามโครงการแรงงานรวมใจต้านภัยค้ามนุษย์
» จังหวัดลพบุรีแถลงข่าวมหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2015 บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ กลุ่มภาคกลาง