ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ดร.วินัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คนใหม่ เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้ว

Default Image

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.วันนี้ (8 ต.ค.55)

ดร. วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คนใหม่ ได้เดินทางมากราบคารวะท่านท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แทนนายชวน ศิรินันท์พร ผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมา คนเดิม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555

 

                ดร. วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราการจังหวัดนครราชสีมา คนใหม่ และ นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมบุตรชายและบุตรสาว ได้ไปกราบคารวะขอพรท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยมีนายสกลสฤษดิ์ บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนรอต้อนรับ

                ดร. วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราการจังหวัดนครราชสีมา และ นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางไปสักการะและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครราชสีมาตามประเพณีของพ่อเมืองที่เคยถือปฏิบัติสืบมาและเข้ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระภูมิเจ้าที่ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ก่อนที่จะเข้าพบปะกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมารับและร่วมเดินทางมาส่งจากหลายจังหวัดภายในบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

  

                สำหรับประวัติโดยสังเขป ของ ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์  เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2498  มีที่อยู่ที่บ้านพัชรวิลล์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย อ.บางใหญ่   จ.นนทบุรี  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม  ระดับปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ.2532 สำเร็จการศึกษาสังคมศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหวิทยาเกษตรศาสตร์ และ ปี พ.ศ. 2555 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  และ ได้เข้าฝึกอบรมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. ในปี  2552

 

                  การทำงาน  พ.ศ.2536 เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง / พ.ศ.2537 2541 ผู้อำนวยการวิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ  / พ.ศ.2542 ผู้อำนวยการกองการข่าว สป.มท. /  พ.ศ.2543 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง / พ.ศ.2544 2548 รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต /   พ.ศ.2548 – 2550      ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา / พ.ศ.2550 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี /  พ.ศ.2551 2552ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท / พ.ศ.2552 – 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย / พ.ศ.2553 – 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู /  พ.ศ.2554 – 2555 (กันยายน)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี / พ.ศ.2555 (ตุลาคม) – ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 

                                 ----------------------------------------    ชนัดดา .ปชส.นครราชสีมา ข่าว / 8 ตค.55/com 1


 นำเสนอโดย  ชนัดดา แฮร์รีส
 เมื่อ  08 ตุลาคม 2555 18:15
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» โคราชประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการสร้างทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (สาย ฉ.)
» จันทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประกวดทุเรียน นานาชาติ