Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผู้ว่าโคราชลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชน ตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
» พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงหล่อพระพุทธสัมฤทธินิรโรคันตราย (หลวงพ่อองค์ดำจำลอง) ที่อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์