ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แนะวิธีทำมะพร้าวแห้งให้ได้คุณภาพ

Default Image

สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แนะนำ 3 วิธีง่ายๆในการทำเนื้อมะพร้าวแห้งให้ได้คุณภาพ

ตามที่คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ได้ดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวปี 2555  เพื่อแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ  ซึ่งเป็นการเปิดจุดรับซื้อมะพร้าวแห้งจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในจังหวัด  ที่มีความชื้นไม่เกิน 18 ในราคากิโลกรัมละ  12  บาท  รวมค่าชดเชยจากการจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร  (คชก.)อีกกิโลกรัมละ  6  บาท  รวมทั้งสิ้นเกษตรกรจะได้เงินจากการขายมะพร้าวแห้งในโครงการฯกิโลกรัมละ 18 บาท

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แนะนำขั้นตอนการทำเนื้อมะพร้าวแห้งคุณภาพดี  ที่ค่าความชื้นไม่เกิน 18 %  แก่พี่น้องเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  3  วิธี  ดังนี้

วิธีที่ 1  นำมะพร้าวแห้งแก่ผ่าเป็น  2  ซีก  ตากแดดนาน  6 – 10  ชั่วโมง  แล้วงัดเนื้อมะพร้าวออกจากเปลือก  นำเนื้อมะพร้าวมาหั่นเป็นชิ้นๆ  ขนาด 3 – 4  นิ้ว  ตากแดดบนพื้นซีเมนต์หรือผ้าพลาสติก  อีก  2 – 3 วัน  (วันละ 6 – 8 ชั่วโมง)  จะได้เนื้อมะพร้าวแห้งตามที่โรงงานหีบต้องการ  ทั้งนี้เนื้อมะพร้าวจะต้องไม่ถูกน้ำค้างหรือน้ำฝนซึ่งอาจก่อให้เกิดเชื้อราขาว  และเนื้อเน่า 

 
วิธีที่ 2  นำมะพร้าวแก่มาปอกเปลือกออกทั้งหมดแล้วผ่าเป็น  2  ซีก  ตากแดดเหมือนวิธีที่ 1  หรือหากมีเตาย่างมะพร้าวแห้ง  ให้นำไปเรียงบนเตาสูงประมาณ  50  เซนติเมตร  (6 – 7 แถว)  ตามขนาดของเตาย่างมะพร้าว  โดยใช้กระสอบป่านชุบน้ำหมาดๆ  ปิดมะพร้าวที่จะย่าง  เติมเชื้อเพลิงเปลือกมะพร้าวนาน 6 – 8 ชั่วโมง  พักไว้ให้เย็นแล้วงัดเนื้อมะพร้าวออกจากกะลา  แล้วนำเนื้อมะพร้าวมาหั่นเป็นชิ้นๆ  ขนาด 3 – 4 นิ้ว  นำขึ้นเตาอบต่ออีก 6 – 8 ชั่วโมง  พักไว้ให้เย็นอีก 8 – 10 ชั่วโมง  จึงอบต่ออีก 6 – 8 ชั่วโมง  จะได้มะพร้าวแห้งคุณภาพดี

 
วิธีที่ 3  มะพร้าวรมควัน  เป็นการแปรรูปมะพร้าวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม  ได้ราคาดี  มีวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในพื้นที่  ได้แก่  มะพร้าวห้าว(แก่)  เตาสำหรับรมควัน  กระสอบป่าน  และ มีดสำหรับงัดมะพร้าว  วิธีทำคือ  นำมะพร้าวห้าวมาปอกเปลือก  ผ่าเป็น 2 ซีก  ก่อไฟด้วยเปลือกมะพร้าวสุมให้เกิดควัน  จึงนำมะพร้าวซีกจัดเรียงวางสลับกันเป็นชั้นๆ  บนเตารมควัน  จนได้ความสูงประมาณ  8  ชั้น  จากนั้นคลุมด้วยกระสอบป่าน  รมควันไว้ 1 วัน  จนเนื้อมะพร้าวล่อนและแห้ง  จึงใช้มีดงัดเนื้อมะพร้าวออกจากกะลา  ก่อนนำมาสับเป็นชิ้น 3 เหลี่ยม  ก่อนนำไปตากแดดจัดประมาณ 2 วัน  เพื่อกันมะพร้าวขึ้นรา 
@import url(http://contentcenter.prd.go.th/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);@import url(data:text/css,);@import url(/admin/cuteeditor.css);

 นำเสนอโดย  อาณะกร กระจ่างศิวาลัย
 เมื่อ  13 กันยายน 2555 17:14
 จำนวนผู้เข้าชม  38


 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ได้นำเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชน ไปศึกษาดูงานหมู่บ้านเชิงนิเวศ (Eco village)
» ขอเชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้ สนับสนุนสินค้าโครงการหารายได้เพื่อการกุศลสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ “ดร.น้ำจิต”