Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบป้ายรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน Q ประเภทตลาดสด จังหวัดเชียงใหม่
» กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และจังหวัดเพชรบุรีจัดนิทรรศการ “พ่อ – Bapu: Love for the Nation”นำเสนอแนวคิดและหลักปรัชญาการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมหาตมะ คานธี