Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ชาว อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ร่วมกัน สร้างกังหันน้ำชัยพัฒนาจำลอง ( หลุกวิดน้ำ ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
» จังหวัดลำพูน มอบเงินช่วยเหลือชาวนา ตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ที่อำเภอเมืองลำพูน และอำเภอแม่ทา