Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» อุณหภูมิในพื้นที่อำเภอฝางลดลง ส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์น้ำค้างแข็งทั่วบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่..//
» ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรีแจ้งเตือนเกษตรกรหมั่นตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลผลิต