ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
กระทรวงพลังงานเชิญชวนเยาวชนระดับประถมศึกษาร่วมประกวด”พี่น้อง ร้องเต้น บทอาขยายประหยัดพลังงานเราทำได้”

Default Image

กระทรวงพลังงานเชิญชวนเยาวชนระดับประถมศึกษาร่วมประกวด”พี่น้อง ร้องเต้น บทอาขยายประหยัดพลังงาน เราทำได้” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกเยาวชนให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
 

 

                   นายสิทธิโชติ วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน กำหนดจัดการประกวด “พี่น้อง ร้องเต้นบทอาขยานประหยัดพลังงานเราทำได้” สำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยแยกประเภทผู้เข้าประกวดเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมต้น (ป.1-ป.3) และระดับประถมปลาย (ป.4-ป.6) การแข่งขันแบ่งเป็น   3 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 เป็นการแข่งขันระดับภูมิภาค โดยการคัดเลือกคลิปวีดีโอ โดยโรงเรียนต้นสังกัดเป็นผู้ส่งทีมเข้าประกวดโรงเรียนละ 1 ทีมซึ่งต้องมีผู้แสดงไม่เกินทีมละ 15 คน โดยการร้องเพลงตามดนตรีต้นฉบับ ความยาวไม่เกิน 2 นาที จากนั้นบันทึกภาพเป็นคลิปวีดีโอบรรจุลงซีดี หรือ ดีวีดี พร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัครอย่างครบถ้วนและชัดเจน จัดส่งไปที่ กิจกรรม “พี่น้อง ร้องเต้น บทอาขยานประหยัดพลังงาน เราทำได้” ตู้ ปณ. 55 งามวงศ์วาน 11001 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555

รอบที่ 2 เป็นการแข่งขันรอบชิงแชมป์ระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จำนวน 20 ทีม เพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะเข้าแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครต่อไป โดยทีมที่ชนะเลิศระดับภูมิภาคจะได้รับทุนการศึกษาเป็นเงิน 40,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษาเป็นเงิน 30,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษาเป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณทุกรางวัล

รอบที่ 3 เป็นการแข่งขันรอบชิงแชมป์ระดับประเทศ ซึ่งเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันในระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค จำนวน 12 ทีม โดยทีมที่ชนะเลิศระดับประเทศจะได้รับทุนการศึกษาเป็นเงิน 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษาเป็นเงิน 40,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษาเป็นเงิน 30,000 บาท และรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษาเป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณทุกรางวัล

จึงขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการประกวด “พี่น้อง ร้องเต้นบทอาขยานประหยัดพลังงาน เราทำได้” โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.eppo.go.th, www.peenongrongten.com หรือ www.facebook.com/peenongrongten หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวนุจรีย์ เณรสุวรรณ เจ้าหน้าที่ประสานงาน โทรศัพท์ 02-967-1555 โทรสาร 02-967-1474


 นำเสนอโดย  ราตรี จักร์แก้ว
 เมื่อ  01 กรกฎาคม 2555 21:17
 จำนวนผู้เข้าชม  2

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดพิจิตรพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
» กพสจ.พิจิตร จัดงานวันสตรีสากล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี