ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดโครงการตอบปัญหาประชาธิปไตยชิงรางวัล “Young DPR Award” ปีที่ 2 รอบคัดเลือกระดับจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมเยาวชนรักประชาธิปไตย

Default Image


      ที่ห้องประชุม 1  ศาลากลางจังหวัดสงขลา  บ่ายวันนี้  (28  มิ.ย. 55)   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา  จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยชิงรางวัล Young  DPR  Award  ปีที่ 2   รอบคัดเลือกระดับจังหวัดสงขลา โดยมีทีมแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในพื้นที่จังหวัดสงขลา  จาก  18  โรงเรียน   จำนวน  31  ทีม 

      นายดำรง  เศวตพรหม  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา  กล่าวว่า  การจัดการแข่งขันโครงการตอบปัญหาประชาธิปไตยชิงรางวัล Young  DPR  Award  ปีที่ 2  รอบคัดเลือกระดับจังหวัดสงขลาในครั้งนี้     เพื่อให้เยาวชนเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองอย่างถูกต้อง พร้อมรับทราบถึงสิทธิหน้าที่ของพลเมืองที่ดีในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม   และเคารพสิทธิของผู้อื่น  อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนรู้จักคิด  วิเคราะห์  แยกแยะ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารสื่อต่างๆ อย่างรอบด้านต่อไป

      สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้  รางวัลชนะเลิศ  รางวัลละ  6,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่  โรงเรียนรัตภูมิวิทยา    , รางวัลรองชนะเลิศ  รางวัลละ  3,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร   ได้แก่  โรงเรียน  มอ.วิทยานุสรณ์  และโรงเรียนรัตภูมิวิทยา   , รางวัลชมเชย  3  รางวัล  รางวัลละ  1,500  บาท  พร้อมเกียรติบัตร  ได้แก่  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย   โรงเรียนสทิงพระวิทยา  โรงเรียน  มอ.วิทยานุสรณ์    โดยผู้ชนะเลิศระดับจังหวัดสงขลา    จะเป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมแข่งขันระดับเขต และระดับประเทศต่อไป... 

 

ปสุตา  แก้วมณี // ข่าว


 นำเสนอโดย  วัชรพงศ์ พูนชุม
 เมื่อ  28 มิถุนายน 2555 18:19
 จำนวนผู้เข้าชม  4

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดลำพูนจัดงาน " Smile OTOP ลำพูน เชิญชิม เชิญช็อป " ชม และ เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ โอทอป จากผู้ ผลิตโดยตรง
» จังหวัดลำพูน เปิดปฏิบัติการป้องกันละแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า