Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2558
» จ.ลำพูน ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วม งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยประจำปี 2558