ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จัดการแข่งขันการตอบปัญหาประชาธิปไตย

Default Image

วันนี้(16 มิ.ย.55) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายชูศักดิ์  ฟูเกียรติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จัดแข่งขันการตอบปัญหาประชาธิปไตย โดยการให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตรัง ระดับชั้น ม.4-5 จำนวน 11 โรงเรียน ทำข้อสอบประชาธิปไตยจำนวน 100 ข้อ เพื่อหาผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนจังตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ปี 2555 (ปี 2) ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ซึ่งประชาชนทุกคนต้องมีความรู้  ความเข้าใจ  อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของเยาวชน จึงได้จัดการแข่งขันการตอบปัญหาประชาธิปไตยโดยนักเรียนระดับชั้น ม.4-5 ในจังหวัดตรัง โดยการจัดทำข้อสอบประชาธิปไตย จำนวน 100 ข้อ โดยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดตรัง ชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และได้เป็นตัวแทนของจังหวัดตรังในการเดินทางไปแข่งขันฯ ในระดับเขต และมีโรงเรียนบูรณะรำลึก รองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 2,500 บาทโรงเรียนสภาราชินิ รองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 2,000 บาท และรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัลประกอบด้วย โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนวังวิเศษ และโรงเรียนรัษฎา รับทุนการศึกษาโรงเรียนละ 1,000 บาท


 นำเสนอโดย  ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์
 เมื่อ  16 มิถุนายน 2555 12:12
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ตำรวจชัยนาท ทำแผนผู้ต้องหาหึงโหดจอบสับหัวแม่ยายหลังง้อไม่สำเร็จ
» เจ้าคณะภาค 7 ตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่ปทุมธานี