Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ชมรม Happy Lamphun จัดงาน เปิดตัว ภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เรื่อง เปิงใจ๋หริภุญไชย รอบปฐมฤกษ์
» จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและOTOP เพื่อสามารถจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น