ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ผู้ว่าฯ มหาสารคาม นำทีมล่องเรือตรวจสภาพแม่น้ำชีแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ น้ำท่วมและภัยแล้ง

Default Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ล่องเรือตรวจดูคุณภาพน้ำและสภาพตามริมตลิ่งของแม่น้ำชี เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ น้ำท่วมและภัยแล้งของประชาชนในพื้นที่มหาสารคาม

ผู้ว่าฯ มหาสารคาม นำทีมล่องเรือตรวจสภาพแม่น้ำชีแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ  น้ำท่วมและภัยแล้ง

          ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ  ล่องเรือตรวจดูคุณภาพน้ำและสภาพตามริมตลิ่งของแม่น้ำชี  เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ  น้ำท่วมและภัยแล้งของประชาชนในพื้นที่มหาสารคาม

          เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2555  นายวีระวัฒน์  ชื่นวาริน  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ได้นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ  และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  ลงเรือสำรวจแม่น้ำชี  โดยล่องเรือทวนน้ำจากท่าเรือวัดป่าเกาะเกิ้ง  ตำบลเกิ้ง  อำเภอเมืองมหาสารคาม  ถึงท่าน้ำบริเวณจุดสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม  ได้จัดขึ้น  เพื่อตรวจสอบ  ติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของแม่น้ำชี  พร้อมศึกษาสภาพตามริมตลิ่งน้ำ  การกัดเซาะหน้าดิน  ทางเดินของแม่น้ำชี   การประกอบอาชีพของประชาชนที่อาศัยอยู่ติดริมแม่น้ำชี  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประชุม  ศึกษา  วิเคราะห์ถึงเหตุ  ปัจจัย  และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในภาพรวมได้  ทั้งด้านคุณภาพของน้ำ  สิ่งแวดล้อม  การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  และปัญหาน้ำท่วม  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวตลิ่งแม่น้ำชี  ซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำ  พบว่า  ระดับออกซิเจนในน้ำอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานบางจุด  และพบประชาชนทำผิดกฎหมายในการจับปลาในช่วงฤดูปลาวางไข่ 

          นายวีระวัฒน์  ชื่นวาริน  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า  จากการล่องเรือดูสภาพของแม่น้ำชีในวันนี้  ถือว่าครบวงจร  ทั้งเรื่องปัญหาภัยแล้ง  น้ำท่วม  สิ่งแวดล้อม  การพังทลายของตลิ่ง  ปัญหาการเลี้ยงปลาในกระชัง  ปัญหาการจับปลาในช่วงอนุรักษ์  และปัญหาคุณภาพของน้ำ  โดยเฉพาะสถานที่ขึ้นเรือ  เป็นจุดสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งมีการระบายน้ำเสียจากชุมชนฝั่งตรงข้ามลงสู่แม่น้ำชี  ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพของน้ำ  และข้อมูลต่างๆ ที่ได้ในวันนี้  จะนำเข้าที่ประชุมระดับจังหวัด  เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

............ปล่อยเสียง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม............

.................

ส.ปชส.มหาสารคาม / ข่าว / ภาพ

 


 นำเสนอโดย  สิงหา โพธิแท่น
 เมื่อ  25 พฤษภาคม 2555 16:26
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จ.ชัยนาทจัดอบรมปฏิบัติธรรม เนกขัมมะบารมี สร้างบุญบารมีรับเทศกาลมาฆบูชา
» ชาวบ้านจังหวัดสตูลยื่นหนังสือแก่ผู้ว่าฯ เร่งทบทวนผลกระทบจากการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา