กิจกรรมทั่วไทย  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
เกษตรจังหวัดชัยนาทเปิดศูนย์ฯ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก้ภัยแล้ง

Default Image

วันนี้ (1 ก.พ. 59) นายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
จากสถานการณ์น้ำที่มีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก โดยทางรัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ ออกมาให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ทุกคนผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานราชการต่างๆ จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรขึ้น ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดชัยนาท แบ่งออกเป็น 5 รุ่นๆ ละ 50 ราย รวมทั้งสิ้น 2,000 ราย ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่งจะมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ ให้กับเกษตรกร ทั้งการสร้างการรับรู้ความเข้าใจร่วมกัน ในการขับเคลื่อนประเทศ การสร้างโอกาสในการแข่งขันทางการตลาด การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่การเกษตร เพื่อให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้ไปตัดสินใจปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
ส.ปชส.ชัยนาท
นส.ชมภูนุช หน่อทอง / ภาพ
ทินกร เพชรดี /ข่าว


 นำเสนอโดย  ทินกร เพชรดี
 เมื่อ  01 กุมภาพันธ์ 2559 16:10
 จำนวนผู้เข้าชม  5

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» มหาสารคาม ตรวจตลาดเสื้อผ้า ชุดแต่งกายไว้ทุกข์ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา
» บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลปัณรสมวาร ( 15 วัน )