กิจกรรมทั่วไทย  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
จ.ชัยนาท ตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา รับมือภัยแล้ง ปี 2559

Default Image

วันนี้(29 ม.ค.59) นายบรรเจิด อนุเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 ที่ห้องประชุมหลวงปู่ศูข (401) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
    จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และกรมชลประทานที่คาดว่าในปี 2558 ปริมาณน้ำจะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ดังนั้นจึงได้มีการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ ทั้งบนดิน และใต้ดินเพื่อจัดสรรให้พี่น้องประชาชน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 จังหวัดชัยนาทจึงได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดชัยนาท ปี 2559 ขึ้น เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งครั้งนี้ ซึ่งทุกหน่วยจะมีการรายงานสถานการณ์ทั้งความต้องการในการใช้น้ำ ปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ ทั้งที่เป็นบ่อกักเก็บน้ำ บ่อบาดาล ระบบประปา รวมถึงสถานการณ์การทำเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ความคืบหน้าของมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรตาม 8 มาตรการหลักของรัฐบาลและมาตรการอื่นๆ เข้ามาที่ศูนย์ฯและทุกฝ่ายมาร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขเพื่อให้พี่น้องประชาชนจังหวัดชัยนาทผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งครั้งนี้ไปด้วยกัน
    นายบรรเจิด อนุเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า จากแผนการส่งน้ำที่มาจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ที่มีประมาณ 2,400 -2,600 ล้านลูกบาตรเมตร ซึ่งขณะนี้มีการจัดสรรน้ำไปแล้ว 1,160 ล้านลูกบาตรเมตร ทำให้มีน้ำเหลืออยู่ประมาณ 1,300 ล้านลูกบาตรเมตรที่จะคอยหล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนไปจนสิ้นเดือนเมษายน แต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจเพราะนับจากนี้สถานการณ์ภัยแล้งจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งทางหน่วยงานราชการเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค สำรองไว้เช่นเดียวกัน และขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนในการร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันใช้น้ำประหยัด เพื่อผ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

 นำเสนอโดย  ทินกร เพชรดี
 เมื่อ  29 มกราคม 2559 15:38
 จำนวนผู้เข้าชม  13

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จ.สมุทรปราการ เชิญชวนทุกครอบครัวร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559
» จ.ศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่น