กิจกรรมทั่วไทย  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
จังหวัดชัยนาท จัดประกวดโลโก้ TO BE NUMBER ONE สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ประจำจังหวัด

Default Image

วันนี้( 27 ม.ค.59) นายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ที่จังหวัดชัยนาทได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 โดยมีการบูรณาการแผนงานโครงการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2559 ได้มีการบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญความร่วมมือ ประกอบไปด้วยการกำหนดโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระจังหวัดชัยนาท ภายใต้วิสัยทัศน์ เยาวชนชัยนาทมุ่งสู่การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ที่ทุกหน่วยงานจะต้องส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ และกำหนดให้ทุกวันพุธเป็นวัน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดชัยนาท รวมทั้งต้องมีสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ทุกกิจกรรม
    ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้) TO BE NUMBER ONE ขึ้น เพื่อนำสัญลักษณ์ในการประกวดไปใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป (ผู้อาศัยอยู่ในจังหวัดชัยนาท/ศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดชัยนาท หรือปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดชัยนาท) ส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 25,000 บาท พร้อมรับเกียรติบัตร โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 -26 กุมภาพันธ์ 2559 (ในวันและเวลาราชการ) ที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ uisujitra@gmail.com ,Thitsawan14@gmail.com โทร.0 5640 5517 ต่อ 227 หรือสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ นางสาวสุจิตรา อุยถาวรยิ่ง โทรศัพท์ 08 1115 0048 และนางสาวธฤษวรรณ สวนบ่อแร่ โทรศัพท์ 08 8545 9990

 นำเสนอโดย  ทินกร เพชรดี
 เมื่อ  27 มกราคม 2559 10:15
 จำนวนผู้เข้าชม  22

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ศาลจังหวัดมหาสารคาม เตรียมเปิดเจรจาประนอมหนี้บังคับคดีผู้ประกัน หวังสร้างจิตสำนึกและลดปริมาณคดี
» สตูลทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะซ่อมแซม ห้องน้ำ และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม ณ ที่พักสงฆ์ทิพยประสิทธาราม