กิจกรรมทั่วไทย  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
นายกฯ นำคณะ รมต. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งที่ชัยนาท

Default Image

วันนี้(22 ม.ค.59) เวลา 16.15 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางไปที่สระเก็บน้ำ บ้านหนองดู่ (400 ไร่) หมู่ที่ 7 อำเภอหมองมะโมง จังหวัดชัยนาท เพื่อตรวจติดตามการการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชัยนาท รวมถึงมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีนายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายเบญจพล เปรมปรีดา นายบรรเจิด อนุเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองมะโมง เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน
   จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ประมาณ 1.5 พันล้านไร่ แบ่งเป็น 8 อำเภอ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมประมาณร้อยละ 82 มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อย มีเขื่อนเจ้าพระยาทำหน้าที่ระบายน้ำไปยังคลองชลประทานต่างๆในพื้นที่ 6 อำเภอ ยกเว้นอำเภอเนินขาม และอำเภอหนองมะโมง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งซ้ำซาก มาเป็นเวลายาวนานกว่า 100 ปี ดังนั้นทางรัฐบาลจึงได้อนุมัติงบประมาณกว่า 49,402,800 บาท เพื่อสร้างสระเก็บน้ำบนพื้นที่ 400 ไร่ ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 800,000 ลูกบาศก์เมตร และสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ประมาณ 900 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 8,312 ไร่
โดยโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่หนองมะโมง ได้มีการบูรณางานกับโครงการของส่วนราชการต่างๆ โดยในปี 2558-2559 รวม 21 โครงการ งบประมาณ 280 ล้านบาทเศษ ทั้งการขุดลอกคลอง การก่อสร้างฝายน้ำล้น ฝายทดน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำ การปรับปรุงโครงการแก้มลิงและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ซึ่งในปี 2560 ได้มีการจัดทำแผนรองรับอีกจำนวน 10 โครงการ งบประมาณกว่า 352 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอหนองมะโมงได้อย่างยั่งยืนและสามารถเป็นโครงการตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นต่อไป
    พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยมีปัญหาที่มาร้องเรียนในศูนย์ดำรงธรรมกว่า 800,000 เรื่องเพื่อให้ช่วยแก้ไข ด้วยเป็นเรื่องสะสมมานาน ซึ่งจากการทำงานที่ผ่านมาพอเข้าสู่ปีที่ 2 นั้นก็สามารถแก้ไขได้เพิ่มเป็น 2,000,000 กว่าเรื่อง โดยเป็นการแก้ตั้งแต่ระดับเล็กไปจนถึงระดับใหญ่ จากหน่วยงาน สู่ระดับกรม กระทรวง จนถึงรัฐบาล และในอนาคตทุกคนจะต้องทำงานแบบเป็นหนึ่งเดียว ที่มีการสอดประสานทุกระดับ ทุกตารางนิ้วของประเทศ เพื่อทำให้ทุกอย่างเติบโตและพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
ส.ปชส.ชัยนาท
นส.อัจฉริยา รอดทอง(นักศึกษาฝึกงาน) / ภาพ
ทินกร เพชรดี / ข่าว

 นำเสนอโดย  ทินกร เพชรดี
 เมื่อ  22 มกราคม 2559 20:34
 จำนวนผู้เข้าชม  6

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ยะลา ตรวจราชตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
» จังหวัดยะลา ส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียน และไม้ผลพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุเรียนและไม้ผลพื้นบ้านในพื้นที่