กิจกรรมทั่วไทย  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
กรมชลประทานเปิดเวทีรับความคิดบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ที่ชัยนาท

Default Image

วันนี้ (18 ม.ค. 59) นายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมโครงการศึกษาเพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ที่ โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัดชัยนาท
   จากปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณน้ำหลากในอนาคต สาเหตุจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในช่วงเวลาอันสั้นและต่อเนื่อง จนการระบายน้ำและพื้นที่กักเก็บน้ำแม่น้ำเจ้าพระยารวมทั้งลำน้ำสายอื่นๆ ไม่สามารถรองรับได้ ซึ่งปัจจุบันประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ตามศักยภาพ คลองสายต่างๆหลายเส้นเป็นอุปสรรคของการระบายน้ำออกทะเล แม้ที่ผ่านมากรมชลประทานได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำด้วยการขุดลอกคลองและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ก็ยังไม่สามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ นอกจากนั้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดสภาวะน้ำแล้ง เนื่องจากฝนตกค่อนข้างน้อยมาก ปริมาณน้ำในเขื่อนเหลือน้อยทำให้ประชาชนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ถ้ายังไม่มีการบริหารจัดการหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนและเกษตรกรก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา โดยขณะนี้รัฐบาลพยายามผลักดัน ขับเคลื่อนมาตรการต่างๆที่เน้นในเรื่องของการใช้น้ำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกทดแทนแบบเดิม โดยให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย พืชทนแล้งแทน
    ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กรมชลประทานจึงมีแนวคิดในการบริหารจัดการน้ำ โดยผันน้ำส่วนเกินลงสู่อ่าวไทยทั้งด้านฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ร่วมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทางตอนล่างของลุ่มน้ำ เช่น การขุดลอกและปรับปรุงลำน้ำช่วงที่แคบ การขุดลอกคลองระบายน้ำสายใหม่ เป็นต้น โดยพื้นที่ในการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และในวันนี้ได้จัดการประชุมโครงการศึกษาเพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
ส.ปชส.ชัยนาท
นส.อัจฉริยา รอดทอง(นักศึกษาฝึกงาน) / ภาพ
ทินกร เพชรดี / ข่าว

 นำเสนอโดย  ทินกร เพชรดี
 เมื่อ  18 มกราคม 2559 11:35
 จำนวนผู้เข้าชม  6

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผู้ว่าฯ สตูลแจ้งเตือนประชาชน และนักท่องเที่ยวระวังภัย ที่เกิดจากฝนตก ดินถล่ม คลื่นลมแรง 1-2 วันนี้
» ประจวบ เตรียมจัดวิ่ง Run For HuaHin 2016