กิจกรรมทั่วไทย  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ชัยนาทเฟ้นหาตัวแทนครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประกวดระดับประเทศ

Default Image

วันนี้ (15 ม.ค. 59) นายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดชัยนาท เพื่อคัดเลือกตัวแทนครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดชัยนาทเข้าประกวดระดับชาติ ที่ห้องประชุมหลวงปู่ศุข(401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
    จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัว และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวเข้าใจในบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อสร้างแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดังนั้นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มีการจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัวร่มเย็นและรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ขึ้นเพื่อค้นหาต้นแบบที่ของบุคคลและครอบครัวตัวอย่างในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดชัยนาท โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดชัยนาท ได้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและครอบครัวที่มีคุณสมบัติโดดเด่นมากที่สุด จากผู้สมัคร จำนวน 8 ราย จนได้ตัวแทนจังหวัด ประเภทครอบครัวร่มเย็น ได้แก่ ครอบครัวนายสมบุญ มาวรรณ์ มีสมาชิกครอบครัวรวม  4 ราย เป็นครอบครัวที่มีการนำเอาหลักของศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นแบบอย่างของชุมชนให้ปฏิบัติตาม และประเภทบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว เป็นของนายวิชัย สนเอี่ยม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีจิตอาสา เป็นทั้งผู้นำชุมชนและวิทยากรถ่ายทอดความรู้จนได้รับรางวัลต่างๆอย่างมากมาย
ส.ปชส.ชัยนาท
นส.อัจฉริยา รอดทอง(นักศึกษาฝึกงาน) ข่าว / ภาพ
นายทินกร เพชรดี /ข่าว

 นำเสนอโดย  ทินกร เพชรดี
 เมื่อ  15 มกราคม 2559 11:47
 จำนวนผู้เข้าชม  5

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดปัตตานี จัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ อำเภอไม้แก่น
» สมเด็จพระวันรัต มอบทุนช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยผู้ที่ต้องให้ความอนุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดตราด