กิจกรรมทั่วไทย  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ชาวชัยนาทร้อยดวงใจมอบของขวัญปีใหม่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ

Default Image

วันนี้ ( 14 ม.ค.59) นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการ ชาวชัยนาทร้อยดวงใจมอบของขวัญปีใหม่ผู้ยากไร้ ที่ห้องราชาวดี โรงแรมชัยนาทธานี โดยมีปลัดจังหวัดชัยนาท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจังหวัดชัยนาทเข้าร่วม
   จากการน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สร้างความสุขให้กับคนชัยนาทในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจังหวัดชัยนาทร่วมกับเหล่ากาชาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้บูรณาการงานร่วมกับวันคนพิการสากลจังหวัดชัยนาท ภายใต้แนวคิด “สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวล” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนและร่วมเฉลิมฉลองวันคนพิการสากล ที่ เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆในสังคมมากขึ้น
   โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยการเสวนา เรื่องสังคมบูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม การฉายวีดีทัศคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี การแสดงจากมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ พิธีมอบรถสามล้อให้คนพิการ พิธีมอบเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินและเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ที่ทำคุณประโยชน์และการสนับสนุนงานด้านคนพิการ พิธีจับฉลากแจกของขวัญ และการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนกว่า500 ราย
ส.ปชส.ชัยนาท
นส.อัจฉริยา รอดทอง(นักศึกษาฝึกงาน) ข่าว / ภาพ

 นำเสนอโดย  ทินกร เพชรดี
 เมื่อ  14 มกราคม 2559 19:00
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» รมว.ทส.เปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล แห่งแรกในภาคตะวันออก ที่จังหวัดตราด
» จ.ตราด เรียกประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตราด ระดมแก้จุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุจราจร