ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ธนาคารออมสิน หนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยกฐานะเป็นสถาบันการเงินชุมชน

Default Image

ธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม จัดอบรมโปรแกรมระบบบัญชีแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมมอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทุนให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน
 

เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2555  ธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม  โดยนายเกียรติศักดิ์  โชควรกุล  ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม  ร่วมกับธนาคารออมสินภาค  11  ขอนแก่น  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  จัดอบรมการจัดทำบัญชีสำหรับสถานบันการเงินชุมชน  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน  110  แห่ง  รวม  220 คน  โดยมีนายวีระพล  สุพรรณไชยมาตย์  ปลัดจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดการอบรม  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม  ได้สนับสนุนเงินจำนวน  2,750,000  บาท  ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน  110 แห่งๆ ละ  25,000 บาท  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  และเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรของกองทุนเข้ามาอบรมในครั้งนี้  โดยธนาคารออมสิน  มีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ได้พัฒนาศักยภาพ  ยกฐานะเป็น  สถาบันการเงินชุมชน  เพื่อให้เกิดการบริการทางการเงินที่คล่องตัว  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน  ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงและใช้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินทั่วไป  ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการบริการทางการเงินในรูปแบบที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ   ซึ่งการดำเนินงานในปี  2553 – 2554  ที่ผ่านมา  ธนาคารออมสิน  ได้สนับสนุนเงินซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  และจัดอบรมโปรแกรมบัญชีแก่บุคลากรของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้ว  จำนวน  19,971  แห่ง  และในปี  2555  ธนาคารออมสิน  ตั้งเป้าหมายไว้  30,000 แห่งทั่วประเทศ 

................

ส.ปชส.มหาสารคาม / ข่าว / ภาพ

 


 นำเสนอโดย  ศิรินทรา แก้วบุญเรือง
 เมื่อ  15 พฤษภาคม 2555 15:01
 จำนวนผู้เข้าชม  1


 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดสตูล จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล
» งานประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักรสานพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี