กิจกรรมทั่วไทย  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
องคมนตรีเปิดสัมมนาคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง ที่ชัยนาท

Default Image

วันนี้ ( 11 ม.ค. 59 ) ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย นายบรรเจิด อนุเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและร่วมสัมมนา
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดินทรงเป็นต้นแบบในทุกๆเรื่องให้พสกนิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติตาม และเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในปี 2558 สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดชัยนาท จึงได้น้อมนำเอาพระบรมราโชวาท เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ความถูกต้องเป็นธรรม ความรักสามัคคี และการยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน ที่พระองค์ทรงเป็นต้นแบบนำมาถ่ายทอดได้สู่พสกนิกรจังหวัดชัยนาท โดยการจัดการสัมมนาคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคงขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่พระบรมราโชวาท และปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน
ส.ปชส.ชัยนาท
นส.อัจฉริยา รอดทอง(นักศึกษาฝึกงาน) / ภาพ
ทินกร เพชรดี / ข่าว

 นำเสนอโดย  ทินกร เพชรดี
 เมื่อ  11 มกราคม 2559 18:04
 จำนวนผู้เข้าชม  3

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ "ภูมิปัญญาสร้างชาติ วิทยาศาสตร์สร้างไทย"
» รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา ประเด็น "บทบาทของกรมประชาสัมพันธ์กับการช่วยเหลือรัฐบาลในภาวะวิกฤต"