ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
วิทยุการบินเตือนยิงบั้งไฟ และปล่อยโคมลอยมีผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อเที่ยวบิน

Default Image

นางชนัดดา แฮร์รีส ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการประสานให้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนที่มีประเพณีจุดบั้งไฟ ขอให้แจ้งวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ทราบด้วย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของเครื่องบินและผู้โดยสารทุกลำ

              ตามประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคภาคเหนือของไทย รวมไปถึงลาว โดยมีความเชื่อว่าหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของบั้งไฟจากพื้นดินสู่อากาศ ทำได้สูงมาก จนถึงระดับความสูงที่อากาศยานใช้ในปฏิบัติการบิน

            ด้วยเหตุนี้ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) ซึ่งรับผิดชอบการจราจรทางอากาศ  จึงได้ขอความร่วมมือประชาชนที่จะจุดบั้งไฟ ให้หาพื้นที่ความปลอดภัยจากการจุดที่ไม่เป็นอันตรายต่ออากาศยาน ที่จะทำการบินมายังสนามบินในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 10 สนามบิน ประกอบด้วย สนามบินขอนแก่น สนามบินอุบลราชธานี สนามบินอุดรธานี สนามบินสกลนคร สนามบินนครพนม สนามบินเลย สนามบินนครราชสีมา สนามบินบุรีรัมย์ สนามบินร้อยเอ็ด และ สนามบินสุรินทร์ภักดี

             สำหรับขอบเขตพื้นที่ปลอดภัย บริษัทวิทยุการบิน กำหนดขอบเขตพื้นที่ปลอดภัยในรัศมี 20 ไมล์ทะเล โดยรอบสนามบิน 10 แห่ง ประกอบด้วยพื้นที่ในเขตอำเภอต่างๆ ดังนี้

สนามบิน

อำเภอในเขตพื้นที่ 20 ไมล์ทะเล

ขอนแก่น

เมือง บ้านฝาง น้ำพอง มัญจาคีรี โกสุมพิสัย เชียงยืน อุบลรัตน์ พระยืน

อุบลราชธานี

น้ำขุ่น ทุ่งศรีอุดม เดชอุดม เขื่องใน ม่วงสามสิบ สว่างวีระวงศ์ ตาลสุ่ม ดอนมดแดง สำโรง น้ำยืน

กุดข้าวปั้น นาเยีย พิบูลมังสาหาร เขมราฐ วารินชำราบ ปทุมราช วงศา อยู่ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ

อุดรธานี

เมือง หนองวัวซอ หนองแสง ประจักษ์ กุดจับ

สกลนคร

เมือง ภูพาน เต่างอย โคกศรีสุพรรณ โพนนาแก้ว พรรณนานิคม กุดบาก

นครพนม

เมือง ปลาปาก ท่าอุเทน โพนสวรรค์

เลย

เมือง นาด้วง นาวัง วังสะพุง ภูหลวง

นครราชสีมา

ขามสะแกแสง สีคิ้ว สูงเนิน โนนไทย จักราช โชคชัย

บุรีรัมย์

เมือง สะตึก กระสัง ลำปลายมาศ คูเมือง

ร้อยเอ็ด

โพนทอง อาจสามารถ ศรีสมเด็จ กมลาไสย ร่องคำ โพธิ์ชัย

สุรินทร์

ชุมพลบุรี โนนนารายณ์ รัตนบุรี สำโรงทาบ

 

เพื่อการป้องกันและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ได้มีทำการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตการจุดบั้งไฟอย่างถูกวิธี ดังนี้

1. ทำหนังสือขออนุญาตจุดบั้งไฟถึงอำเภอและจังหวัด โดยแจ้งรายละเอียดที่การจุดบั้งไฟโดยระบุที่ตั้ง ตำบล อำเภอ หมู่บ้าน และวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการจุดบั้งไฟ วัสดุอุปกรณ์ในการทำบั้งไฟ ขนาดความสูงและจำนวนของบั้งไฟ รวมถึงชื่อผู้จัดงานเพื่อการประสานงานได้ทันที

2. จากนั้นจังหวัดจะทำหนังสือถึงกรมการขนส่งทางอากาศ หรือในนามผู้อำนวยการท่าอากาศยานในพื้นที่ เพื่อพิจารณาเขตพื้นที่ในการจุดบั้งไฟ

3 . และกรมการขนส่งทางอากาศจะส่งหนังสือถึง บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อออกประกาศนักบิน (NOTAM)

4. ผู้ที่จะจุดบั้งไฟต้องไม่ทำการยิงบั้งไฟก่อนเครื่องบิน ขึ้น – ลง ณ สนามบินนั้น ๆ 30 นาที

5. ผู้ที่จะจุดบั้งไฟต้องจุดบั้งไฟในพื้นที่ที่ทางการจัดให้เพื่อความสะดวกต่อการควบคุมจราจรทางอากาศ

 นำเสนอโดย  กษิดิศ บวกขุนทด
 เมื่อ  30 เมษายน 2555 16:40
 จำนวนผู้เข้าชม  6

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» แม่ทัพภาคที่ 2 คาดโทษทหาร ด่าตำรวจ หากตรวจสอบไม่มีอาการป่วยทางจิต ลงโทษขั้นเด็ดขาด กำชับทุกหน่วยดูแลกวดขันระเบียบวินัยทหารในสังกัดอย่างจริงจัง
» สตูลเปิดโครงการพัฒนาระบบงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผสานงานด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคในพื้นที่