ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ.พิษณุโลก เปิดใจ น้อมนำพระราชดำรัสเรื่องความพอเพียงเป็นหลักยึดในการครองตน

Default Image

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ.พิษณุโลก เปิดใจ น้อมนำพระราชดำรัสเรื่องความพอเพียงเป็นหลักยึดในการครองตน

 

                                ข้าราชการของจังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลกในปีนี้ เผย ได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสเรื่องความพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักยึดและแนวทางในการครองตน ทำงานให้ประชาชนมีความพึงพอใจ และบริการประดุจดั่งญาติมิตร

 

                                พันตำรวจเอก โรจนอนันต์ แก้ววันศิริ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางระกำ หนึ่งในผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลกในปีนี้ เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับทั้งการครองตน ครองคน และครองงาน ว่า ตนเองได้ยึดหลักตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องความพอเพียง รู้จักประมาณตน ไม่ฟุ้งเฟื้อ ดูแลตนเองและครอบครัวให้มีความสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก ในส่วนของการทำงานนั้นได้นำแบบอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติกับผู้ใต้บังคับบัญชา และให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงาน........

 

                                ส่วน นายปรีชา บัวทองจันทร์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ สำนักงานประสุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลกในปีนี้เช่นกัน กล่าวว่า การทำงานมุ่งเน้นใน 2 ด้านหลักๆ คือ งานต้องสำเร็จตามเป้าหมายและเกิดผลลัพภ์ที่ดีต่อพี่น้องประชาชน ประการสำคัญคือประชาชนต้องมีความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับบริการ และตัวเรามีความสุขจากการทำงานนั้นด้วย ส่วนในการครองคนนั้นจะต้องทำให้เพื่อนร่วมงานหรือผู้รับบริการ พี่น้องประชาชนมีความไว้เนื้อเชื่อใจ เกิดความศรัทธาและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับเราอย่างมีความสุข

 

                                ข้าราชการอีกรายที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลก นายสมชาย พรหมมณี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ข้าราชการนั้นต้องมีความเต็มใจ ตามหลักธรรม “ฉันทะ” และเต็มใจทำงานนั้นให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งต้องมีความวิริยะ อุตสาหะ เร่งรัดทำงานมองปัญหา แก้ไขปัญหามีความจริงจัง จริงใจ และมุ่งมั่น มี “จิตตะ” ใส่ใจอยู่เสมอ นอกจากนี้ในการดูแลประชาชนที่มารับบริการนั้นต้องประดุจดั่งญาติมิตร เราปฏิบัติต่อพ่อแม่และคนในครอบครัวอย่างไร ประชาชนที่ผู้มารับบริการก็ควรได้รับการปฏิบัติเยี่ยงนั้น ด้วยจะทำให้ประชาชนได้รับความสุข

 

                                สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่นทั้ง 3 ราย ของจังหวัดพิษณุโลก มีกำหนดที่จะเข้าร่วมกิจกรรมงานวันข้าราชการพลเรือนพร้อมรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติในวันที่ 1 เมษายน 2555 นี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกกำหนดจัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก

 

                                                                //////////////////////////////////////////

 

 

                               


 นำเสนอโดย  สัจจา ปัญญาธิ
 เมื่อ  30 มีนาคม 2555 17:43
 จำนวนผู้เข้าชม  10

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ชมรม To Be Number One โรงเรียนปทุมวิไล พร้อมก้าวสู่ระดับเพชร
» ตำรวจกาฬสินธุ์สกัดจับผู้ต้องสงสัยฉกเงินผู้โดยสารบนรถโดยสาร