Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» รมต.กระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี
» กรมโรงงานอุตสาหกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) ครั้งที่ 3 แผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดปทุมธานี