ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ผู้ว่าฯสงขลา มอบนโยบายและขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ส่งเสริมมารยาทไทย การใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่นใต้ “แหลงใต้ ไหว้สวย ” หวังปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน รู้รักภาษาถิ่นของชาวปักษ์ใต้

Default Image

ผู้ว่าฯสงขลา มอบนโยบายและขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ส่งเสริมมารยาทไทย การใช้ภาษาไทย        ภาษาถิ่นใต้ “แหลงใต้ ไหว้สวย ” หวังปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน รู้รักภาษาถิ่นของชาวปักษ์ใต้

               วันนี้ (9 มี.ค. 55 ) ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน อ.เมืองสงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบนโยบาย และขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ส่งเสริมมารยาทไทย การใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น “แหลงใต้ ไหว้สวย” แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาทุกเขตพื้นที่ในจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกเพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ได้เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทย และการใช้ภาษาถิ่นที่ถูกต้อง

               นายกฤษฎา  บุญราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า  จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ส่งเสริมมารยาทไทย การใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่นใต้ “แหลงใต้ไหว้สวย ” ไปตั้งแต่ปลายปีที่มา ในวันนี้ ทางจังหวัดสงขลาได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการ สร้างมาตรการและส่งเสริมมารยาทไทย         การสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส  การอนุรักษ์เอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยการแสดงความเคารพด้วยการไหว้อย่างเหมาะสมสวยงามและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่นที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวดำริของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ให้ความสำคัญและชื่นชมกับโครงการนี้  ที่จะส่งเสริมให้คนสงขลาได้แหลงใต้ ไหว้สวย

               และในโอกาสนี้ ทางจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย เช่น  “การประกวดไหว้สวย”  ของนักเรียนใน 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และระดับมัธยม ในส่วนของการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ภาษาถิ่นใต้ เช่น การจัดกิจกรรมยอวาทีในสถานศึกษา หรือในกิจกรรมวันเด็ก  ทางจังหวัดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด หากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมอันดีงาม เชื่อเหลือเกินว่า จะเป็นมรดกที่อยู่คู่กับลูกหลานชาวสงขลาต่อไป...

 

จันจิรา  บัวน้อย//ข่าว


 นำเสนอโดย  วัชรพงศ์ พูนชุม
 เมื่อ  09 มีนาคม 2555 18:13
 จำนวนผู้เข้าชม  20

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดนครปฐมเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2558 เพื่อส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่ปลอดภัยจากสารพิษ จากผู้ประกอบการโดยตรง ในราคายุติธรรม
» ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงปิด "ค่ายพัฒนาสมาชิก ทูบี นัมเบอร์ วัน สู่ความเป็นหนึ่ง" รุ่นที่ 15 ณ จังหวัดปทุมธานี