ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
งานมหกรรมโปงลางแพรวาและกาชาดกาฬสินธุ์ปี 2557 มีวงโปงลาง วงดนตรีเยาวชนให้ชมทุกวัน

Default Image

งานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2557 มีการแสดงวงโปงลางเยาวชนและวงดนตรีลูกทุ่งจากนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ชมระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2557 เวลา 16.00-17.30 น. ด้านผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เชิญชวนชาวกาฬสินธุ์แต่งกายด้วยผ้าไทย
 

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2557) ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นาย สุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2557 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2557 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานแต่ละฝ่ายว่าดำเนินการอย่างไรบ้าง และมีปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อจะให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีส่วนราชการที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

          นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะมีการออกร้านมัจฉากาชาด เพื่อหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ แล้ว นอกจากนี้ตลอด 10 วันของการจัดงาน มีการแสดงโปงลางเยาวชน วงดนตรีลูกทุ่ง จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างเวลา 16.00-17.30 น. โดยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ร.ร.อนุบาลกาฬสินธุ์, วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, วันที่ 28 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์, วันที่ 1 มีนาคม ร.ร.เหล่ากลางวิทยาคม, วันที่ 2 มีนาคม ร.ร.อนุกูลนารี, วันที่ 3 มีนาคม ร.ร.สามชัย, วันที่ 4 มีนาคม วงดนตรีสตริง ร.ร.ร่องคำ, วันที่ 5 มีนาคม วงดนตรีลูกทุ่ง ร.ร.กมลาไสย, วันที่ 6 มีนาคม วงดนตรีลูกทุ่ง ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร และวันที่ 7 มีนาคม วงดนตรีสุนทราภรณ์ ร.ร.เมืองกาฬสินธุ์ มีการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด, เซปักตะกร้อ ดังนั้น ระยะเวลาการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 10 วัน ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าไหมแพรวา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย

 .......................................... ดวงใจ   หงษ์จันทร์   ข่าว / ภาพ

 


 นำเสนอโดย  ยุพดี ภูมูลเมือง
 เมื่อ  12 กุมภาพันธ์ 2557 15:41
 จำนวนผู้เข้าชม  14


 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ยกระดับทางการศึกษาเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ เน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม
» จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2558