Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ สัมมนามาตรการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ป.ป.ช.
» จังหวัดอุดรธานีหนุน อปท. ใช้ “สามพร้าวโมเดล” ต้นแบบการพัฒนาจากทุกภาคส่วนเน้นความต้องการของประชาชน