Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดลำพูนประชุมติดตามสถานการณ์และแนวโน้มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ
» คณะผู้บริหารจากเมืองตู้เจียงเยี่ยน มลฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เชื่อมสัมพันธไมตรีระดับท้องถิ่น กับจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมด้านการค้าและการท่องเที่ยว