ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

Default Image

            วันนี้(21 มกราคม 2557) เวลา 08.00 น.ที่ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสและทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมส์  ท้องก่อนวัยอันควร และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็กนักเรียนด้วย

                 นายธนาคม จงจิระ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายควบคุมผู้เสพ ผู้ค้า และกลุ่มเสี่ยง ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มากที่สุด และควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเยาวชน ถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญมากที่สุด มากกว่ากลุ่มประชากรอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดลพบุรี จึงได้จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” ขึ้น เป็นการนำความรู้ แนวคิด สร้างเป็นเครือข่าย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้มข้นอย่างยั่งยืน โดยจัดแผนปฏิบัติการ ลงพบปะนักเรียนหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียน ชี้แจงแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมส์  ท้องก่อนวัยอันควร ในเชิงบูรณาการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นซักถาม โดยใช้เวลา1-2 ชั่วโมง ตามโรงเรียนทั้ง11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี ซึ่งคาดว่าโครงการเข้าถึงนักเรียน สามารถลดปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมส์  ท้องก่อนวัยอันควร ในกลุ่มเยาวชน และเกิดเครือข่ายป้องกันปัญหาต่างๆทั้งในโรงเรียนและหมู่บ้านที่อยู่อาศัยต่อไป

@import url(http://contentcenter.prd.go.th/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);@import url(/admin/cuteeditor.css);

 นำเสนอโดย  ไพ แจ้งพลาย
 เมื่อ  21 มกราคม 2557 17:02
 จำนวนผู้เข้าชม  2

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบป้ายรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน Q ประเภทตลาดสด จังหวัดเชียงใหม่
» กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และจังหวัดเพชรบุรีจัดนิทรรศการ “พ่อ – Bapu: Love for the Nation”นำเสนอแนวคิดและหลักปรัชญาการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมหาตมะ คานธี