ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์แถลงผลงานในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา

Default Image

ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์แถลงผลงานในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา

          ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์ แถลงผลการปฏิบัติงานในรอบ 3 เดือน เผยยอดคดีรวมทั้งสิ้น 37 คดี ค้างพิจารณา 35 เรื่อง อยู่ในระหว่างพิจารณาหาข้อเท็จจริง ส่วนอีก 2 เรื่อง นอกเหนืออำนาจ คณะกรรมการปปช. พบคดีทุจริตมากที่สุด รองลงมาจัดซื้อจัดจ้าง

          (10 ม.ค.57) นายพีร์ ฉัตรกันภัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แถลงผลการปฏิบัติงานในไตรมาสแรก ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2556 มียอดคดีเข้าสู่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 37 คดี ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง รวม 35 เรื่อง ส่วนอีก 2 เรื่อง ต้องตกไป เนื่องจากเป็นเรื่องที่เคยยื่นร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้ว จึงไม่อยู่ในอำนาจของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่วนคดีที่มีการร้องเรียนมากที่สุดในอันดับแรกคือ คดีเกี่ยวกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ รวม 25 เรื่อง รองลงมาคือ กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง รวม 10 เรื่อง 

          ในส่วนคดีที่มีการพิจารณาอยู่ในขณะนี้ ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปทำการรวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา คาดว่าจะสามารถดำเนินการพิจารณาคดีที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2557 ไม่น้อยกว่า 16 คดี หรือประมาณ 50 % ของคดีที่มีอยู่ ขณะเดียวกันในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ยังคงมีเรื่องร้องเรียนต่างๆ เข้ามายังสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด อย่างต่อเนื่อง


 นำเสนอโดย  ศิริพร อุทปา
 เมื่อ  10 มกราคม 2557 16:18
 จำนวนผู้เข้าชม  20


 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดบุรีรัมย์มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”ให้แก่ เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม
» ผู้ว่าปทุมธานีขอให้หน่วยงานระดมสรรพกำลังจัดการปัญหาขยะให้เป็นรูปธรรม