ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
มข.แถลงข่าวการจัดงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2557 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม -2 กพ.2557

Default Image

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรเกษตรภาคอีสานปี2557ระหว่าง 24 ม.ค.-2 ก.พ. 57 นี้
                รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2557 เป็นปีที่ 23 ของการจัดงานงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกรและชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดขึ้น 10 วัน ระหว่างวันที่ 24 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2557 บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น    ภายใต้คำขวัญการจัดงานว่า “50 ปี การพัฒนาเกษตรอีสาน สู่มาตรฐานเกษตรอาเซียน” โดยมีพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 24 มกราคมนี้ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารนิทรรศการจัตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มี การประชุมวิชาการเกษตร เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยการเกษตรระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล การจัดนิทรรศการองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ผลงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดต่างๆ โดยเฉพาะพันธุ์พืชเฉลิมพระเกียรติ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การนำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเกษตรการการจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น งานกระบือแห่งชาติ นิทรรศการการพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง นิทรรศการพืชผักสมุนไพร ก้าวไกลสู่อาเซียน นิทรรศการ การบัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียง นิทรรศการและจำหน่ายพันธุ์ไก่ นิทรรศการชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ มีการออกร้านจำหน่ายผลิตผลของเอกชน นักศึกษา และส่วนราชการต่างๆ การเสวนาวิชาการเกษตร การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร การประกวดและแข่งขันด้านการเกษตรหลายประเภท เช่น การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้านและศิลปหัตถกรรม การประกวดสวนหย่อมและพันธุ์พืช งานมหกรรมแข่งขันทำอาหารจากไก่พื้นเมือง การประกวดปลาสวยงาม แข่งขันกรีดยาง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  ฯลฯ

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 


 นำเสนอโดย  คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี
 เมื่อ  09 มกราคม 2557 17:50
 จำนวนผู้เข้าชม  5

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ปี 2558
» การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย หวนดู ทรัพย์สินสิ่งตน ปี 2558