Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการตลาดนัดเกษตร (Farmer Market ) ระดับจังหวัด ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นแหล่งซื้อสินค้าคุณภาพสำหรับผู้บริโภค
» จังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมจัดโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา