Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผวจ.ลำพูน ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน ที่ อ.ป่าซาง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
» จ.ลำพูน ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาขยะ และเศษวัชพืช เพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟป่า