Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» สนช. รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่อุดรธานีเพื่อประมวลใช้แก้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหลังเปิด AEC
» โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สถานศึกษาที่ปลูกฝังศิลปและวัฒนธรรมอารยธรรมทางพระพุทธศาสนาแห่งแคว้นนครจำปาศรี ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559