Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ 21 – 27 กันยายน 2558
» สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประกาศบัญชีรถที่ทะเบียนเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกัน ครบ 3 ปี