Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
» ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน)