Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ พ. ศ. 2559 ( รอบที่ 2)
» จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับสถาบันบริหารภาครัฐแห่งชาติของสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีและแลกเปลี่ยนด้านการบริหารภาครัฐ