Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» รมว.ไอซีที เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน แหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส ของทุกคนในท้องถิ่นทุกสาขาอาชีพ และประชาชนทั่วไป ที่จังหวัดบุรีรัมย์
» รมว.ไอซีที เยี่ยมเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ที่พัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ตั้งแต่กระบวนการผลิต สู่ตลาดโลก พร้อมเปิดโครงการ “ชาวนาน้อย”สร้างจิตสำนึกให้ลูกหลานสืบทอดอาชีพเกษตร