Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่ ระบุ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด มีจุดเด่นที่สำคัญด้านโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว ที่โดดเด่นต่อการลงทุน
» ธนารักษ์พื้นที่ตราด แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่ เพื่อการลงทุนในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ระบุ มี 3 บริษัทใหญ่ สนใจซื้อเอกสารการลงทุนแล้ว