ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมโครงการ”กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557”

Default Image

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมโครงการ”กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557” การส่งมอบเสื้อกันหนาว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า และเครื่องสูบน้ำฮอนด้า เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ ( 9 พฤศจิกายน 2556 ) เวลา 08.30 น. นายวิสาร   เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งมอบเสื้อผ้ากันหนาว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า และเครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์ และปล่อยคาราวานรถยนต์บรรทุกเสื้อผ้าห่มกันหนาว โครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557” วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิเชียร  พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นผู้แทน กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557” ผู้แทนกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ส่งมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า และเครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และส่งมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า และเครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาว ให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และมอบส่งมอบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า และเครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขาเชียงดาว สาขาฝาง สาขาฮอด และสาขาสะเมิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย นายอำเภอ และผู้แทนหน่วยงานหน่วยงาน แจกจ่ายเสื้อผ้ากันหนาวให้กับผู้ประสบภัย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะร่วมชมกิจกรรมของ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย นายอำเภอ และผู้แทนหน่วยงานหน่วยงาน ปล่อยรถคาราวานรถยนต์เพื่อนำเสื้อผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ

ผู้แทนจากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เปิดเผยว่า ภัยหนาวเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือต้องประสบอยู่โดยในแต่ละปีมีผู้เดือดร้อนจากภัยหนาวว่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย จึงรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้สานต่อโครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557” เพื่อส่งมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า และเครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์ ให้ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยพร้อมเคลื่อนขบวนคาราวานนำเสื้อผ้าห่มกันหนาว ไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557”โดยมีการส่งมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาว จำนวน 8,000 ตัว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า จำนวน 30 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง ตามโครงการฯ ให้แก่กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกำหนดการแกจ่ายเสื้อผ้าห่มกันหนาว ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ เทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8,000 ตัว ( อำเภอเชียงดาว 2,000 ตัว อำเภอแม่ริม 2,000 ตัว อำเภอแม่แตง 2,000 ตัว และอำเภอฝาง 2,000 ตัว )

@import url(http://contentcenter.prd.go.th/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);@import url(/admin/cuteeditor.css);

 นำเสนอโดย  ณัฏฐ์ สินันตา
 เมื่อ  09 พฤศจิกายน 2556 22:01
 จำนวนผู้เข้าชม  9

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» เด็กและเยาวชนจาก อปท.ภาคกลาง 34 แห่งกว่า 900 คนเข้าค่ายที่ปทุมธานี
» สถานภาพอาชญากรรมห้วงวันที่ 1 - 20 พ.ค.58 จังหวัดลำพูนมีสถิติความผิดในคดีอาญาที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศและความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายลดลง