ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
โรงพยาบาลบ้านแหลมจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุข

Default Image

โรงพยาบาลบ้านแหลมจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุข

 

          โรงพยาบาลบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการด้านสาธารณสุขและอนามัยในโครงการสุขภาพดีมีสุข โดยร่วมกับ อสม.ออกให้บริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน

          สายวันที่ ๒๗ ก.ย.๕๖ ที่วัดต้นสน หมู่ที่ ๒ ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี   นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข พร้อมการออกหน่วยให้บริการแพทย์เคลื่อนที่    โดยมี พระสงฆ์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้สูงอายุ ประชาชน นักเรียน เด็กและเยาวชน ตลอดทั้ง ผู้ใช้แรงงานมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก

          นายแพทย์สมเกียรติ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแหลม ในฐานะผู้นำหน่วยแพทย์และเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพพลานามัยเคลื่อนที่ในโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข กล่าวว่า การออกให้บริการสัญจรตรวจบริการรักษาสุขภาพแก่ประชาชนในครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ด้วยความร่วมมือของโรงพยาบาลบ้านแหลมกับอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม โดยมีกิจกรรมออกซุ้ม เช่น ตรวจฟัน ตรวจสุขภาพ นวดแผนไทย ประกวดสุขภาพครอบครัวฝันดี และการแสดงบนเวที ซึ่งมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีบริการเกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคทั่วไป การวางแผนครอบครัว การให้คำแนะนำทางการแพทย์ บริการตรวจวัดความดันโลหิต บริการยาสามัญประจำบ้าน รวมทั้ง แจกแปรงสีฟันแก่เด็กนำไปรักษาสุขภาพฟัน ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน วัดความดันโลหิตแก่ผู้สูงอายุและประชาชน ตรวจมวลกระดูก ประกวดครอบครัวสุขภาพดี ซึ่งได้รับความสนใจมารับการตรวจรักษาสุขภาพอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวดแม่ตัวอย่าง ประกวดสุขภาพเด็กดีอายุแรกเกิดถึง ๖ ปี โดยให้ผู้ปกครองที่นำเด็กเข้าร่วมประกวดนำสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเล่มสีชมพูมาด้วย ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมรณรงค์เพื่อสุขภาพ อาทิ การแสดงโขน การโชว์ลีลาศ การร้องเพลง การเต้นฮูลาฮูป การแสดงการออกกำลังกายแบบแม่ไม้มวยไทยของนักเรียน การสาธิตการทำอาหาร การจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่น่าสนใจอีกด้วย......

ผลจากการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพในครั้งนี้ พบว่า ประชาชนประสบปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด โรคในระบบทางเดินหายใจ ขาดการออกกำลังกาย ความเครียด และปวดเมื่อย ซึ่งแพทย์ได้ตรวจรักษา พร้อมกับพยาบาล ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้หายจากโรค และมีสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งได้ส่งผลให้ประชาชนมีความสนใจ ใส่ใจในสุขภาพ และสามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องอีกด้วย 

----------------------------------------------

ภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ในฐานะโฆษกจังหวัดเพชรบุรี รายงาน ๒๗/๐๙/๕๖


 นำเสนอโดย  มงคล ขำเพชร
 เมื่อ  27 กันยายน 2556 17:43
 จำนวนผู้เข้าชม  8

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดปทุมธานีแจ้งเตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังน้ำเค็มจากแม่น้ำเจ้าพระยา
» ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในจังหวัด