Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» พิธีมอบผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ
» สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี