ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ผู้ว่าฯมหาสารคามเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

Default Image

จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปริณายก 1 ตุลาคม นี้ ที่วัดศรีสวัสดิ์ โดยเชิญชวนชาวมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม พร้อมประดับธงตราสัญลักษณ์ จนถึง 31 ธันวาคม 2556
 

            นายนพวัชร  สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556  รัฐบาลได้เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าวอย่างยิ่ง ใหญ่ตลอดปี 2556 เพื่อเป็นการเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน โดยกำหนดชื่อการจัดงานฉลองว่า “งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 3 ตุลาคม 2556” จังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสดังกล่าว ในโครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปริณายก  ซึ่งได้กำหนดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 101 รูป ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เริ่มเวลา 06.39 น. ณ วัดศรีสวัสดิ์ ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม พร้อมจัดให้มีนิทรรศการพระประวัติ พิธีสักการะพระรูปสมเด็จพระสังฆราช สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และปฏิบัติธรรม สำหรับอำเภออื่น ๆ กำหนดจัดงาน ตามสถานที่ที่ได้กำหนด

นอกจากนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน พร้อมใจประดับธงตราสัญญลักษณ์งานฉลอง 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ตามอาคารของหน่วยงานและบ้านเรือนในบริเวณที่เหมาะสม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

…………..ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว


 นำเสนอโดย  ชนกพร โพธิสาร
 เมื่อ  24 กันยายน 2556 10:14
 จำนวนผู้เข้าชม  5

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร สอบราคาจ้างทำไม้หลักหมายแนว จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ หลัก
» สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องน้ำและลานจอดรถยนต์ ณ ภูผากูด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ โซนบริการนักท่องเที่ยวภูผากูด ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร