Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทยสีขาว สีครีม หรือสีเหลือง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
» ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สนองนโยบายรัฐบาลและความต้องการประชาชน