ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
อำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์จัดงานมหกรรมห้วยเม็กสามดี

Default Image

อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมห้วยเม็กสามดี เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี ในรอบปีที่ผ่านมา
 

          วันนี้ 18 กันยายน 2556 นายอุดม สมรส รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมห้วยเม็กสามดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ซึ่งชาวอำเภอห้วยเม็กร่วมกันจัดขึ้นที่ หน้าที่ว่าการอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีข้าราชการ พ่อค้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนชาวอำเภอห้วยเม็กจากทุกตำบลร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 คน กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ การเดินรณรงค์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี การจัดนิทรรศการสามดีของทุกตำบลในอำเภอห้วยเม็ก การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และการจัดกิจกรรมการประกวดเต้นแอโรบิค   ประกวดส้มตำลีลา การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และการมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบคนดี บุคคลต้นแบบสุขภาพดี และบุคคลต้นแบบรายได้ดี 

          นายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอห้วยเม็ก กล่าวว่า อำเภอห้วยเม็กได้จัดทำโครงการห้วยเม็กคนดี สุขภาพดี รายได้ดี เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวอำเภอห้วยเม็กให้ดีขึ้น ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในหลายมิติ ได้แก่ ด้านคนดี คนในชุมชนมีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ปัญหาสังคมลดลง เช่น ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด   ด้านสุขภาพดี ชุมชนสามารถจัดการโรคและภัยสุขภาพได้ด้วยตนเอง สามารถแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในเกษตรกร มีสุขศาลาเป็นที่พึ่งของประชาชน ทำให้ทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง การตายด้วยโรคมะเร็งลดลง ด้านรายได้ดี ประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สามารถผลิตอาหารรับประทานเอง มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน ทำให้มีรายจ่ายลดลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

 

.................................... สุวรรณ์  ศรีอาภรณ์  ข่าว / ภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 


 นำเสนอโดย  ยุพดี ภูมูลเมือง
 เมื่อ  18 กันยายน 2556 15:36
 จำนวนผู้เข้าชม  1


 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» สตูลประชุมดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบในการจัดการขยะแบบครบวงจร
» จังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชน